Onderzoek bij Jeugdbescherming Brabant na zwartboek

Op 7 september 2018 heeft de Stichting (H)erken Ouderverstoting een zwartboek uitgebracht over Jeugdbescherming Brabant. Het zwartboek bevat een aantal casussen waarin Jeugdbescherming Brabant naar de mening van de Stichting (H)erken ouderverstoting ernstig tekortgeschoten is en was aanleiding voor onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de aanhoudende maatschappelijke onrust die het veroorzaakte.

Het onderzoek

De inspectie heeft een onderzoek ingesteld om de zorgsignalen uit het zwartboek te verifiëren en te objectiveren. Hiertoe heeft de inspectie allereerst een analyse gemaakt van het zwartboek en daar verschillende rode draden uit gehaald, gerelateerd aan de structurele kwaliteit van zorg. Om deze rode draden te onderzoeken heeft de inspectie gesprekken gevoerd en informatie opgevraagd bij informanten binnen en buiten Jeugdbescherming Brabant.

De uitkomst van het onderzoek stelt de inspectie in staat om te beoordelen of er aanleiding is om gericht verder toezicht uit te voeren bij Jeugdbescherming Brabant of een verbetertraject te gelasten.

Conclusie

De inspectie heeft geen bevindingen die duiden op stelselmatige of structurele tekortkomingen in de kwaliteit van zorg van Jeugdbescherming Brabant. Wel zijn er enkele aandachtspunten, die niet specifiek zijn voor Jeugdbescherming Brabant. Dit zijn landelijke thema’s die spelen bij alle gecertificeerde instellingen, zoals relatief hoge personeelswisselingen, waardoor risico op het verlies van ervaring en deskundigheid ontstaat en het grote aantal cliënten die te maken hebben met echtscheidingssituatie en de noodzaak medewerkers hierin te scholen.

De inspectie zal dit jaar een thematisch onderzoek doen bij de gecertificeerde instellingen. Onderwerp hiervan is de wijze waarop de gecertificeerde instellingen het belang van het kind centraal stellen, ook in complexe zaken zoals (v)echtscheidingen.

Vervolg

Het uitgevoerde onderzoek naar aanleiding van het zwartboek geeft de inspectie geen aanleiding voor verder onderzoek of maatregelen bij Jeugdbescherming Brabant. De inspectie heeft voldoende vertrouwen in het lerend en reflectief vermogen en transparantie van Jeugdbescherming Brabant.

De inspectie verwacht dat Jeugdbescherming Brabant verder blijft werken aan de aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en de gegeven adviezen opvolgt. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.