Aflevering alternatieven voor Diamox parenteraal, acetazolamide, 500mg langer toegestaan

In verband met het tekort van Diamox parenteraal, acetazolamide, 500mg poeder voor injectievloeistof (RVG 00644)  dat nog niet is opgelost, mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden voor een langere periode alternatieven afleveren aan artsen.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Diamox parenteraal, acetazolamide, 500mg poeder voor injectievloeistof (RVG 00644)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden.

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunning heeft aangegeven dat Diamox parenteraal, acetazolamide, 500mg poeder voor injectievloeistof (RVG 00644) naar verwachting op 14 februari 2020 weer voldoende voorradig zal zijn voor groothandelaren of apothekers om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming van de IGJ loopt daarom vooralsnog tot en met 14 februari 2020.

Zie voor meer informatie en voorwaarden:

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief 'Besluiten alternatieve levering geneesmiddel bij tekort'. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.