weblogberichten

‘Wij hebben het gemeld, de inspectie lost het wel op’

Wij krijgen wel eens een signaal of een melding van bijvoorbeeld een patiëntenvereniging of een onderzoeksinstituut. Zij signaleren een probleem in de gezondheidszorg en verwachten: de inspectie gaat het oplossen. Maar in de praktijk gaat dat nog wel eens anders.

Om een concreet voorbeeld te noemen: vorig jaar kregen we van een onderzoeksinstituut een melding over mensen met een vitamine B12-tekort en hoe huisartsen hen behandelen. Volgens deze melding zouden huisartsen goed hebben afgesproken in een richtlijn hoe ze hier mee omgaan, maar gaat het in de praktijk mis.

...een signaal dat eigenlijk thuis hoort bij de beroepsorganisatie...

Frank Neefjes
Frank Neefjes, senior inspecteur eerstelijnszorg

Goede zorg

Echt iets voor de inspectie, vonden zij. Toch hebben we het onderzoeksinstituut gevraagd eerst zelf contact te zoeken met de beroepsorganisatie van huisartsen die deze richtlijn heeft opgesteld, het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG).

In de Nederlandse wet wordt niets gezegd over wat nou precies goede zorg van huisartsen is. Zorgprofessionals – in dit geval huisartsen - spreken samen af wat goede zorg is. Zij leggen dat vast in richtlijnen. De inspectie houdt vervolgens toezicht op de naleving van de wet én van deze richtlijnen.

Signaal

Als een organisatie, patiënt of burger dit soort vragen stelt aan de inspectie, is dat een signaal dat eigenlijk thuis hoort bij de beroepsorganisatie. Zij kunnen de vragen in relatie met de richtlijn bespreken binnen de beroepsgroep, en kunnen deze ook uitleggen of verbeteren. Dat is in dit geval het NHG.
zorg.

Wat doet de inspectie wel bij deze signalen?

Het Landelijk Meldpunt Zorg van de inspectie wijst organisaties de weg naar de beroepsorganisatie die een eventueel knelpunt in een richtlijn kan oplossen. En we hebben zelf ook contacten met deze beroepsorganisaties.  We bespreken met hen de signalen die we ontvangen van patiënten en burgers en vragen, zo nodig, naar de verbetermaatregelen naar aanleiding van deze signalen. Zo doet iedereen vanuit zijn eigen rol en deskundigheid het optimale om bij te dragen aan goede en veilige zorg.

Het is niet meer mogelijk om op weblogs die langer dan een jaar online staan, te reageren. De eerder verzonden reacties zijn hiermee niet meer zichtbaar. Wij hebben ze wel gelezen.