weblogberichten

Werken aan werkplezier

’Werk ze!’ Wie zegt het niet tegen collega’s aan het begin van een dienst? Vandaag, 28 januari, is de ‘Dag van het werkplezier in de zorg.’ Een goed initiatief. Het is immers zo belangrijk dat zorg- en hulpverleners plezier in hun werk hebben. Voor zichzelf, hun patiënten of cliënten, en collega’s. Het is allesbepalend voor de kwaliteit van zorg!

We zien erop toe dat het werk aantrekkelijk is, en dan gaat het ook over de randvoorwaarden.

Werken in de zorg of jeugdhulp is zinvol werk, en dat is een belangrijke voorwaarde voor werkplezier. Wie in de zorg of jeugdhulp werkt, is vaak bevlogen en wil de beste zorg geven. Maar dat is niet altijd eenvoudig als de werkdruk hoog is, en er behoefte is aan meer tijd voor de patiënt. Werkdruk en personeelstekorten is momenteel één van de belangrijkste uitdagingen in de zorg. De instellingen kijken samen met medewerkers wat zij nodig hebben en wat er mogelijk is om het werk anders te organiseren. We hebben hen hard nodig. Elke verzorgende, verpleegkundige, arts of jeugdhulpverlener die het vak verlaat, is er een te veel.

Ronnie van Diemen, Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen

Wat doet de inspectie?

Voor ons is de beschikbaarheid van voldoende deskundige zorg- en hulpverleners een van de belangrijkste onderwerpen in ons toezicht, nu en de komende jaren. Daarom is het een van de pijlers van ons onlangs verschenen nieuwe meerjarenbeleidsplan 2020-2023. We zien erop toe dat het werk aantrekkelijk is, en dan gaat het met name over de randvoorwaarden in de zorg om de bezieling in het werk te blijven voelen. Daarom heeft de inspectie aandacht voor de cultuur, voor de aandacht voor de persoonlijke veerkracht van medewerkers en voor de organisatie van de zorg. In ons toezicht op goed bestuur kijken wij de komende jaren naar hoe raden van bestuur hun verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Sturen zij op goede zorg? Hebben zij voldoende aandacht voor de wijze waarop zorg- en hulpverleners goed kunnen werken? En samen met andere toezichthouders letten we op wat organisaties doen om medewerkers te behouden en te zorgen voor een goede werksfeer.
Daarnaast zijn we bezig met diverse initiatieven. We bekijken hoe de verpleeghuissector omgaat met de personeelstekorten. Ook houden we bijvoorbeeld presentaties over de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers en jeugdhulpverleners op congressen en symposia om hier meer aandacht voor te vragen. En we zijn aangesloten bij het VWS Actieprogramma ‘Werken in de zorg’ en bij de beweging ‘Zin in Zorg’ die staat voor mentaal fitte (jonge) dokters die met plezier aan het werk gaan.

Leren van elkaar

In de zoektocht naar het verbeteren van het werkplezier en het behoud van medewerkers kunnen instellingen van elkaar leren. Bij diverse zorgaanbieders nemen zorgprofessionals zelf het voortouw om hun werkplezier te vergroten. Zo leverde een team in een zorginstelling voor cliënten met een verstandelijke beperking uren in om vaste krachten voor de nachtdienst aan te kunnen nemen. Het team had dat ervoor over om zelf geen nachtdiensten meer te hoeven draaien en de nieuwe collega’s kozen juist voor een werkrooster in de nacht. Medewerkers blij, en ook de cliënten zeggen de vaste gezichten in de nacht te waarderen.

Een ander voorbeeld is een vakgroep in een ziekenhuis die begon met het maandelijks organiseren van een reflectiebijeenkomst voor alle arts-assistenten van het specialisme. Hierbij blikt een ervaren arts terug op zijn carrière en vertelt wat er goed en wat er niet goed gegaan is en wat hij daarvan geleerd heeft. Zo’n sessie draagt bij aan een open werkcultuur, waarin je je veilig voelt en dat is ook van invloed op het werkplezier. Aan zulke goede voorbeelden willen we meer bekendheid geven, zodat andere instellingen deze ideeën ook kunnen toepassen.