Toetsen wat ertoe doet

Weblogberichten

In de geestelijke gezondheidszorg is de zorg steeds meer gericht op de persoon: uitgaan van het eigen levensverhaal, eigen mogelijkheden en beperkingen. Als Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd passen wij ons toezicht hierop aan. Inspecteur Aukjen Niewijk vertelt hoe wij dit doen.

Beeld: ©IGJ
Aukjen Niewijk

Sinds twee jaar werk ik bij de inspectie. Hiervoor heb ik jaren gewerkt in de verslavingszorg, de gehandicaptenzorg en vooral in de geestelijke gezondheidszorg. In de ggz probeert iedereen vorm te geven aan herstel ondersteunende zorg. Zorg die persoonsgericht is, waarbij de cliënt zijn leven weer zo veel mogelijk in eigen hand krijgt. En waar zorgverleners en alle structuren of processen in een zorgorganisatie erop gericht zijn om dat herstel van iedere cliënt te ondersteunen. 

Gemakkelijk gezegd, lastig te realiseren

Het opschrijven van een visie is één ding, het in de praktijk brengen van die herstelgerichte zorg is toch echt een uitdaging. Als ik als inspecteur calamiteitenmeldingen behandel, lees ik dat de familie wel gesproken is, maar dat de familie zelf zegt niet echt betrokken te zijn geweest. Ook het aanpakken van stigmatisering, iets waar veel cliënten last van zeggen te hebben, is hardnekkig. Niemand wil stigmatiseren, toch doen we dat in de ggz veel. Ik hoor tijdens bezoeken nog steeds ‘ik zet de cliënt in zijn kracht’. Of ik lees vaak de term ‘kwetsbare mensen’, terwijl het soms juist sterke overlevers zijn, ingebed in een lastige omgeving, zoals het niet hebben van werk.

‘Spreken we over kwetsbare mensen of sterke overlevers?’

Nieuw toetsingskader voor een breed en actueel beeld

Wij proberen nu, meer dan voorheen, het perspectief van cliënten en naasten mee te nemen in ons toezicht én ons oordeel. Daarvoor ontwikkelden wij een nieuw toetsingskader ggz. Tijdens bezoeken spreken wij ook met zorgverleners en managers. En wij kijken in cliëntendossiers. In de voorbereidingen van het toetsingskader benoemden zorgverleners, bestuurders, cliënten en hun naasten unaniem dat ze zich herkenden in de getoetste normen. Dus wij toetsen in ieder geval het juiste. Daarnaast houden wij het toetsingskader actueel. Zo vragen wij expliciet naar bijvoorbeeld samenwerking in de keten, preventie, e-health, maar ook de effecten van het coronavirus.

‘Hoe is de balans tussen beeldbellen en face to face in coronatijd?’

Ervaring opdoen in de praktijk

Ik verheug me erop om op bezoek te gaan bij zorgaanbieders met ons nieuwe toetsingskader. Dit najaar doen we met dit toetsingskader ongeveer twintig bezoeken aan zorgaanbieders van ggz. Dat doen we naast themagerichte bezoeken (zoals forensische ggz), ons toezicht op de ambulante ggz en andere toezichtactiviteiten. En natuurlijk verbeteren we onze aanpak waar nodig. Dus commentaar, vragen of opmerkingen zijn welkom! Mail ze naar ons.