Spanning tussen persoonsgerichte zorg en algemene zorgrichtlijnen

Weblogberichten

In de ontwikkeling van een nieuwe manier van toetsen in de geestelijke gezondheidszorg, vroeg de inspectie drie zorgaanbieders om hierover mee te denken. Ook bracht de inspectie pilot-bezoeken aan hen, om de nieuwe manier van toetsen, met bijbehorende toetsingskader, te testen. Eén van die zorgaanbieders is ggz-instelling Forte GGZ. Marlieke Wilms werkt bij deze instelling als psycholoog en is in opleiding tot GZ-psycholoog.

Marlieke Wilms
Beeld: ©IGJ
Marlieke Wilms

Marlieke diagnosticeert en behandelt DSM-breed en geeft met name CGT en schematherapie. Forte GGZ heeft een grote Studentenpoli, waardoor zo’n 80% van Marlieke’s cliënten student is. In deze blog vertelt ze over het belang dat zij hecht aan persoonsgerichte zorg en de keerzijde van algemene zorgrichtlijnen.

Bezoek van inspecteurs met ervaring in het ggz-werkveld

In december 2019 ontvingen wij drie inspecteurs van de IGJ. Die dag spraken zij met diverse personen over de zorg die wij leveren. Eerst met de directie, vervolgens met regiebehandelaren, daarna ook met behandelaren en tot slot - dat vond ik erg mooi - ook met cliënten. Want je kunt het nog zo mooi bedenken en verwoorden als organisatie: uiteindelijk is het toch het cliëntperspectief dat nooit vergeten mag worden. Het is goed dat de IGJ dit meeneemt in haar toezicht.

Wat ik erg prettig vond om te merken, is dat de inspecteurs ook uit het ggz-werkveld komen. Want een bezoek van de IGJ kan voor alle geïnterviewden toch een ongemakkelijk gevoel van ‘gecontroleerd worden’ met zich meebrengen. Met inspecteurs uit het werkveld, zet de IGJ een stap in de goede richting. Dit maakt een bezoek menselijk en wij konden een vertrouwelijk gesprek voeren over de zorginhoud. Zo krijgt de inspectie volgens mij ook een beter beeld van hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat in een organisatie.

De keerzijde van algemene zorgrichtlijnen

Meer toetsen op persoonsgerichte zorg vind ik belangrijk, alleen zie ik in de praktijk wel hobbels. Door steeds groter wordende zorginstellingen en algemene zorglijnen wordt de persoonsgerichte zorg weleens vergeten - ook door de verzekeraar. Het toetsingskader van de inspectie is op algemene zorgrichtlijnen gebaseerd. Natuurlijk zijn richtlijnen en een kader nodig, maar individuele cliënten passen niet altijd in dat kader. Ik vind het belangrijk om de flexibiliteit te hebben om de cliënt zorg op maat te bieden.

Wanneer een cliënt kampt met een bepaalde stoornis, kan een kader of richtlijn voorschrijven dat behandeling gericht moet zijn op verandering. Maar wanneer deze cliënt autisme als comorbiditeit kent, waarbij ‘moeite met omgaan met veranderingen’ juist een symptoom is, dan wil je de ruimte hebben om een behandelplan te volgen dat voor deze cliënt goed werkt.

Hetzelfde geldt voor een cliënt die behandeling nodig heeft vanuit meerdere specialismen, waarbij er ook sprake is van angst of PTSS. Dan vind ik het niet wenselijk, laat staan efficiënt, dat een cliënt zich herhaaldelijk moet hechten aan een nieuwe behandelaar. Bij Forte GGZ werken wij niet met strakke zorglijnen, maar wordt de zorg geleverd vanuit een team. Wij baseren onze zorgverlening op multidisciplinair overleg en evaluatiegesprekken van de behandeling. Zo leveren wij zorg op maat. Het was fijn dat wij hierover met de IGJ op cliëntniveau een gesprek konden voeren.

Wat het toetsingskader ons opleverde

Ik vond het waardevol om mee te doen aan deze pilot, omdat ik het belangrijk vind om de zorg die wij leveren regelmatig te evalueren en kritisch te (laten) bekijken. Dit brengt altijd verbetermogelijkheden met zich mee.

Na het pilotbezoek zijn wij bij Forte GGZ versneld van start gegaan met het structureler registreren van evaluaties van lopende behandelingen in ons elektronisch patiëntendossier.

Hoewel evaluaties altijd wel werden gehouden, zijn deze nu beter terug te vinden in het overkoepelende behandelplan van cliënten. Net als de tussentijdse wijzigingen hierin. Dat maakt dat het doel van de behandeling altijd iets is dat samen met cliënten tot stand komt en tijdens de behandeling helder op ieders netvlies staat. Zo hebben de gesprekken met de IGJ ons direct al iets opgeleverd.

Reactiemogelijkheid gesloten

U kunt geen reactie meer plaatsen.

Reacties

  • Een mooi blog!

    Van: René | 15-12-2022, 16:46