weblogberichten

Samenwerken voorkomt stagemisbruik

In twee maanden tijd kreeg de vakbond FNV 2.045 meldingen binnen van stagiairs in de sector zorg en welzijn. Ze krijgen nauwelijks begeleiding en voelen zich vaak onder druk gezet om handelingen te verrichten waartoe ze nog niet bevoegd zijn. Dit soort signalen herken ik uit de meldingen die wij als inspectie ook krijgen van mbo-studenten in leerwerktrajecten, hbo-stagiairs of co-assistenten.

Vaak melden studenten zoiets zelf bij ons, soms krijgen we meldingen van anderen die vermoeden dat stagiairs handelingen uitvoeren die ze nog niet kunnen. Daarnaast zien we soms bij onze inspecties dat studenten te veel verantwoordelijkheid krijgen in de zorg voor en begeleiding van patiënten en cliënten. Bijvoorbeeld doordat leerlingen alleen op een groep bewoners worden gezet . De inspectie grijpt in als er sprake is van gevaar voor de veiligheid van cliënten en als wij ons zorgen maken over de kwaliteit van de zorg.

Voor stagiairs is het belangrijk dat zij een positieve eerste ervaring hebben met werken in de gezondheidszorg. Want met het personeelstekort hebben we iedereen hard nodig. Daarom hoop ik dat stagiairs zich gesteund hebben gevoeld door het meldpunt van de FNV. Dat meldpunt is nu gesloten. Stagiairs en studenten kunnen altijd terecht bij het meldpunt van de SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Door samen te werken en met elkaar te zoeken naar passende werkzaamheden voor stagiairs zal stagemisbruik in de toekomst beter voorkomen worden.

Korrie Louwes, hoofdinspecteur maatschappelijke zorg
©IGJ

De ervaring bespreken

Natuurlijk kunnen stagiairs zich ook melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg van de inspectie, als zij zich zorgen maken om de kwaliteit van zorg die door stagemisbruik kan ontstaan. Maar, het beste is nog om deze ervaring te bespreken met de organisatie waar je stage loopt. Natuurlijk is dat spannend, het is je werkgever. Gelukkig kan jouw opleiding daar ook bij helpen. Door samen te werken en met elkaar te zoeken naar passende werkzaamheden voor stagiairs zal stagemisbruik in de toekomst beter voorkomen worden. Zo blijven enthousiaste en betrokken jongeren in de zorg werken. Dat is voor iedereen belangrijk.