weblogberichten

Een goede voorbereiding is goud waard bij overdracht van jeugdhulp

Hoe draag je jeugdhulp op een goede manier over? Voor die vraag stond Stichting De Opbouw uit Utrecht. Een onderdeel van deze stichting, Lijn5, bood zorg aan jongeren met een licht verstandelijke beperking in Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. In de eerste helft van 2020 is Lijn5 afgebouwd en is de zorg voor de ongeveer vierhonderd cliënten overgedragen aan andere zorgaanbieders. Inspecteur Mieke de Jong vertelt over de rol die de inspectie hierbij had.

Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn een kwetsbare doelgroep. Zij kunnen zich door dit soort veranderingen grote zorgen gaan maken. Mijn grootste aandacht als inspecteur gaat dan ook uit naar de jeugdigen: komen zij goed terecht?

Het ging hier om ruim vierhonderd kinderen en jongeren die zorg nodig hadden die niet overal voorhanden is. Vierhonderd is een groot aantal. Om die reden heeft de inspectie de afbouw en overdracht van zorg gemonitord. Specifiek keken we daarbij naar de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Dat moet ook tijdens afbouw altijd gewaarborgd zijn.

Betrekken van jeugdigen

Dat is hier gelukt. Lijn5 is erin geslaagd om de zorg op een goede manier over te dragen. Dat komt door een aantal zaken. Zo werden de jeugdigen al in een vroeg stadium bij de plannen betrokken. Niet via een brief natuurlijk, want die lezen 16 en 17-jarigen niet. Nee, de zorgmedewerkers namen voor elke jongere de tijd om uit te leggen wat het in hun situatie betekende dat Lijn5 zou stoppen. Zoiets is arbeidsintensief, maar je merkt dat het ontzettend belangrijk is om zorgen en angsten weg te nemen.
 
En er was nog iets dat er positief uitsprong. Vaak zie je dat zorgmedewerkers vertrekken als een andere partij de zorg overneemt. Dat gebeurde hier niet. Ook dat kwam doordat de medewerkers in een heel vroeg stadium op de hoogte werden gesteld.

Mieke de Jong, inspecteur Jeugd
©IGJ
Inspecteur Mieke de Jong

Contact met cliëntenraad

We hebben op verschillende manieren een vinger aan de pols gehouden. Je wilt van zoveel mogelijk kanten horen hoe het gaat. Om te beginnen door een gesprek met de bestuurder. Daarnaast hebben we maandelijks een rapportage gekregen over de voortgang. Een complicerende factor was de coronacrisis. Hierdoor hebben we geen locatie kunnen bezoeken. Daarom was het contact met de cliëntenraad en de onafhankelijke vertrouwenspersoon des te belangrijker.
 
Al met al merkten we dat de bestuurder en medewerkers van Lijn5 wilden dat de expertise die zij hadden blijft voortbestaan. Daarom blijft Stichting De Opbouw nog een tijd als vraagbaak fungeren voor zorgverleners met vragen over deze doelgroep.
 
Natuurlijk blijven we kritisch kijken. Lijn5 was een gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder en bood hulp aan jeugdigen met een licht verstandelijke beperking uit een groot deel van Nederland. Hoe zorgvuldig de afbouw en overdracht van Lijn5 ook ging, het gevolg is wel dat gespecialiseerde jeugdhulp versnipperd raakt. Wat betekent dit op termijn voor kinderen en jongeren die deze hulp nodig hebben?

Gelukkig kan ik voor nu zeggen dat de aanpak van Lijn5 ervoor zorgde dat deze vierhonderd jeugdigen goed terecht zijn gekomen en de zorg krijgen die zij verdienen. Dat moet altijd voorop staan.  

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.