weblogberichten

Voor wie doen we het

Ik bracht in mijn leven heel wat toezichtsbezoeken aan zorginstellingen. Vele honderden bezoeken door het hele land. Ik werk tenslotte al ruim 20 jaar als inspecteur. Ik denk dus dat ik best iets kan zeggen over de effecten van toezicht.

Margrit Dethmers
Margrit Dethmers, senior inspecteur

Hoe mooi zou het zijn als wij een half jaar na een toezichtsbezoek, waarin we de nodige verbeterpunten vaststelden, bij een vervolgbezoek zouden constateren dat het ideale verpleeghuis is gerealiseerd. Zo’n organisatie waaraan iedereen minstens een 9 geeft op ZorgkaartNederland.

Dat is de droom van elke inspecteur! Elk inspectiebezoek is een “gratis”, nou ja een door de belastingbetaler gefinancierde, quickscan, waar de zorgorganisatie haar voordeel mee kan doen.

Ik kom in mijn werk grofweg twee categorieën zorginstellingen tegen. In de eerste categorie komen onze bevindingen overeen met wat de zorgorganisatie zelf al wist en waar ook al verbeterplannen liepen. Dat zijn organisaties met een duidelijke verbetercultuur, die voldoende scoren en soms zelfs ruim meer dan dat. Als ik in zo’n organisatie ben, voel ik mij inspectoraal blij, zoals ik dat maar noem. Wat me vaak opvalt is dat dit organisaties zijn met een duidelijk uitgewerkte visie die iedereen van hoog tot laag in de organisatie kent, waar zorgverleners betrokken zijn bij het beleid en ruimte hebben om waar mogelijk zelf zaken te regelen.

De tweede categorie zijn organisaties waar een kritisch oordeel hard aankomt. Dan horen we vaak: “We doen toch ons best, de familie is heel tevreden.” Deze organisaties zijn dus niet blij met onze bevindingen. Laat ik over een ding heel duidelijk zijn, het ligt nooit aan de zorgverleners op de werkvloer. In alle omstandigheden werken zij keihard en bevlogen om goede zorg te geven. Als het in een zorginstelling niet goed gaat, ligt het aan andere factoren.

Bijvoorbeeld het ontbreken van duidelijke en adequate leiding, een bestuurder die ver van de werkvloer afstaat, een niet functionerend kwaliteitssysteem, gebrek aan scholing, gebrek aan kennis in de organisatie, een organisatie met een fusiegeschiedenis of ernstige financiële problemen. Gelukkig lukt het deze organisaties in de meeste gevallen wel om met de inspectiespiegel voor ogen op eigen kracht de zorg aanmerkelijk te verbeteren.

De verbeterkracht zit in de organisatie zelf

Soms is  daar een gesprek voor nodig met de bestuurder en/ of met de raad van toezicht. Dat zijn niet de gemakkelijkste gesprekken. Maar toch, na afloop van een intensief toezichttraject hoor ik vaak: “u had eigenlijk wel gelijk, het was niet op orde.”

Het is uiteindelijk nooit de verdienste van de inspectie dat een organisatie zich weet te verbeteren. De verbeterkracht zit in de organisatie zelf: in de zorgverleners én in bestuurders en raden van toezicht die bereid zijn zichzelf en de organisatie grondig te onderzoeken, te erkennen dat het beter moet en daar dan vervolgens hard mee aan de slag gaan. Het zijn organisaties met reflecterend vermogen. Gelukkig hebben we er daar veel van in Nederland.

Nu weten we hoe we echt persoonsgerichte zorg kunnen geven...

Een mooi voorbeeld hoorde ik onlangs, na zo’n intensief toezichtstraject. De bestuurder meldde dat ze de interne audit nog eens gedaan hadden en dat de resultaten toch niet zo goed waren. Het verbetertraject startte opnieuw. En na een trage start, gehinderd door personeelstekort en wisselende aansturing, was het dan na anderhalf jaar toch in orde gekomen. Het mooiste was wel dat verschillende personeelsleden vertelden: “Het kwartje is gevallen. Nu weten we hoe we echt persoonsgerichte zorg kunnen geven en wat methodisch werken is. Voorheen begrepen we dat eigenlijk niet, want we zorgden toch goed voor de cliënten? Nu zorgen we professioneel goed voor de cliënten.”

Het effect van goed toezicht is dus een samenspel tussen de inspectie en, zoals dat formeel heet, de ondertoezichtgestelde. Meestal gaat dat in goede samenwerking en afstemming. Soms zijn daar meer gesprekken of zelfs een maatregel voor nodig. Leuk vinden wij bij de inspectie dat nooit, maar als het moet, doen we het. Dat doen voor de cliënten en hun zorgverleners, echt voor niemand anders.