weblogberichten

Uitwisseling jeugdhulp en jeugd-ggz: kwalitatief goede jeugdhulp is van ons samen

We zien nog vaak dat medewerkers van jeugd-ggz en van jeugdhulp elkaar op de werkvloer onvoldoende weten te vinden. Terwijl we met elkaar graag zoveel mogelijk passende hulp voor elke jeugdige willen. Tijdens mijn inspectiebezoeken kwam ik op een idee: kunnen we de afstand overbruggen door inkijk in ieders keuken?

Kariene Ensink

Het streven is en blijft om de jeugdhulp veel meer vraag- en behoeftegericht vorm te geven in plaats van aanbodgericht. We willen tijdig passende hulp voor elke jeugdige die dit nodig heeft en zo min mogelijk onnodige en belastende overplaatsingen. Hiervoor is het belangrijk dat gekeken wordt wat een jeugdige nodig heeft. De deskundigheid en expertise daar brengen waar het nodig is in plaats van het kind brengen naar de expert. We zien al mooie voorbeelden van situaties waarin dit steeds meer lukt. Maar eerlijk is eerlijk: de transitie heeft plaatsgevonden, de transformatie is nog in volle gang.

Zuilen, schotten, wij-zij-denken binnen de jeugdhulpketen blijven deels in stand. De geschiedenis, achtergrond en culturen verschillen. De inzet, gedrevenheid en ambities van de medewerkers niet.

Tijdens elk bezoek zie ik dingen waarvan ik wilde dat ik het geweten had toen ikzelf nog in de jeugdhulp werkte.

Afgelopen zomer concludeerden we in twee van onze eigen calamiteitenonderzoeken dat de specifieke kennis van de medewerkers in de jeugd-ggz en van de medewerkers in de jeugdhulp meer bij elkaar gebracht moeten worden. In beide onderzoeken wijst de inspectie op het belang van aandacht voor goede afstemming bij overplaatsing van jeugdhulp naar jeugd-ggz of vice versa. Daarnaast wordt in de aanbevelingen het belang van een integraal aanbod en hulp op maat benadrukt.

Inspirerende inspectiebezoeken

Als inspectie komen wij bij veel jeugdhulpaanbieders. We zien verschillen en overeenkomsten en we zien ook altijd nieuwe ideeën en inspirerende dingen. Ik houd van mijn werk als inspecteur en vind het altijd leuk om op pad te zijn en rond te lopen tussen de jeugdzorgwerkers en jongeren. Tussen de middag mee eten op een groep bijvoorbeeld. Daar proef je de sfeer en ontstaan er vaak leuke en ongedwongen gesprekken met de jongeren.

Tijdens elk bezoek zie ik dingen waarvan ik wilde dat ik het geweten had toen ikzelf nog in de jeugdhulp werkte. Toezichtbezoeken zijn heel inspirerend. Zo was ik bij een ggz-instelling waar de ouders van de kinderen die daar verbleven ook drie tot vier nachten per week op de groep sliepen. In mijn tijd op de groep had ik dat als ondenkbaar beschouwd en nu zag ik dat het kon en wat het bracht. Ik had ineens geen enkel fundamenteel argument meer waarom het niet zou kunnen.

Deze bezoeken zijn een voorrecht en ik gun ze iedereen met een hart voor de jeugdhulp.

Een idee

En toen kwam ik op het idee: wat zou er gebeuren wanneer medewerkers uit de jeugd-ggz en medewerkers uit de jeugdhulp de tijd nemen en krijgen om met elkaar mee te lopen, écht bij elkaar te kijken? Daar zijn we mee aan de slag gegaan en ik kan vast verklappen: dat leverde verrassende nieuwe inzichten op. Eind deze week schrijf ik in mijn weblog op igj.nl meer over deze eerste uitwisseling, inclusief ervaringen van de betrokkenen.

Kariene Ensink, inspecteur jeugd