weblogberichten

Samenwerken aan goede verpleeghuiszorg

Vandaag zijn op igj.nl/verpleeghuiszorginbeeld de eerste resultaten gepubliceerd van ons toezicht in de verpleeghuiszorg. De resultaten vertellen een eigen verhaal, maar zijn ook onderdeel van een groter verhaal. De ontwikkelingen in de ouderenzorg in Nederland vragen van zorgorganisaties dat zij steeds meer met elkaar gaan samenwerken en van elkaar leren.

Korrie Louwes, hoofdinspecteur maatschappelijke zorg
Korrie Louwes, hoofdinspecteur maatschappelijke zorg

Laat ik eerst met de publicatie zelf beginnen. De inspectie bezoekt in vier jaar, vanaf het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, alle zorgorganisaties van verpleeghuiszorg. Tot nu toe zijn er 300 zorgorganisaties bezocht. Van alle bezoeken zijn rapporten geschreven, die staan op de website van IGJ. Zo’n rapport is altijd een momentopname. Het laat zien hoe de kwaliteit van zorg op het moment van het toezichtbezoek ervoor staat. Alle rapporten gezamenlijk geven een beeld over de kwaliteit van zorg op drie belangrijke thema’s, namelijk persoonsgerichte zorg, voldoende en deskundige zorgmedewerkers en sturing op kwaliteit en veiligheid.

Deze drie thema’s zijn gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Persoonsgerichte zorg is zorg die past bij iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De afgelopen jaren is voor dit onderwerp veel aandacht geweest in de samenleving. En terecht. De inspectie ziet in de inspectiebezoeken dat zorgorganisaties persoonsgerichte zorg belangrijk vinden en hierop inzetten. Bij het grootste deel van de bezochte verpleeghuizen hebben cliënten waar mogelijk zelf de regie, kennen zorgmedewerkers zijn of haar wensen en ervaren cliënten nabijheid, vertrouwen en respect. De inspectie is blij met deze uitkomsten.

Goede zorg en deze goed houden begint bij een goed management.

Dan maak ik even de sprong naar het derde thema: sturen op kwaliteit en veiligheid. Onze publicatie laat zien dat daar nog veel te winnen is: meer dan 40 procent van de zorgaanbieders stuurt niet systematisch op verbetering van de zorg. Goede zorg en deze goed houden begint volgens de inspectie bij een goed management. Het management stuurt op de kwaliteit van zorg en de coördinatie en controle op de werkvloer. Zo kijkt de inspectie of het management een duidelijke ‘kwaliteitsfoto’ heeft van de organisatie en of het management een voldoende en actueel beeld heeft van wat wel en wat niet goed gaat in de dagelijkse zorg voor cliënten. Voor de inspectie is daarnaast belangrijk dat zorgmedewerkers open kunnen zijn over fouten, dilemma’s en zorgen.

Het zorglandschap is steeds gevarieerder, en trekt zich niets aan van de hokjes en vakjes van ons zorgstelsel. Juist dan is het belangrijk dat zorgorganisaties samenwerken in de keten en samen optrekken met elkaar en met andere organisaties. De inspectie verwacht dat bestuurders hierin  het voortouw nemen.

Dat geldt bij uitstek voor het tweede thema: voldoende en deskundige zorgmedewerkers. In veel zorgorganisaties worden niet voldoende zorgmedewerkers ingezet of is niet voldoende deskundigheid beschikbaar. Natuurlijk heeft dit ook te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt van bestuurders om over de muren van de eigen organisatie heen te kijken. Bijvoorbeeld door te leren van andere organisaties en sectoren waar dit probleem net zo hard (misschien al langer) speelt, zoals het onderwijs. Hoe gaan zij met die uitdaging om? Welke initiatieven en oplossingen blijken een succes?

Zorgorganisaties staan voor de grote opgave om te blijven innoveren en samenwerken.

Maar het thema gaat over méér dan alleen de inzet van voldoende zorgmedewerkers. De inspectie kijkt bij dit thema ook of zorgmedewerkers methodisch werken. De inspectie let er dan bijvoorbeeld op of er een cliëntdossier is dat compleet en actueel is. En of er samenhang is in het dossier, een rode draad. Daarnaast vindt de inspectie het belangrijk dat de inzet en deskundigheid is afgestemd op de zorgbehoefte van de cliënten. Hoe maken zorgmedewerkers de afweging tussen bijvoorbeeld eigen regie en de mogelijke risico’s die daarmee samengaan?

De inspectie ziet ook mooie voorbeelden van zorgorganisaties die te maken hebben met de arbeidsmarktkrapte, maar toch goede uitkomsten laten zien op het inspectiethema ‘voldoende en deskundige zorgmedewerkers’. Zij slagen erin om met creativiteit, veel doorzettingsvermogen en samenwerken toch voldoende deskundig personeel te vinden en vast te houden. Zorgorganisaties staan voor de grote opgave om te blijven innoveren en samenwerken. Dit vraagt om een open, nieuwsgierige blik en alles op alles zetten voor goede en toekomstbestendige zorg. De inspectie hoopt daaraan bij te dragen met deze publicatie.

Korrie Louwes
Hoofdinspecteur maatschappelijke zorg