Kindermishandeling blijft aandacht vragen

Weblogberichten

Kindermishandeling is en blijft een ingewikkeld en ernstig probleem. Daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling (18 t/m 24 november 2019) de verhalen van professionals, ouders en kinderen centraal. Woensdag is het precies 30 jaar geleden dat de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van het kind tekenden. Dat maakt deze week extra bijzonder. Om mijn steentje bij te dragen aan bewustwording, maak ik deze week een tournee door Nederland.

dr. F.J.M. van Leerdam, coördinerend specialistisch inspecteur
Beeld: ©IGJ

Maandag ben ik Enschede panellid op de jaarlijkse werkconferentie Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Twente. Daarna begeleid ik een van de werkgroepen. Dinsdagochtend reis ik naar Maarssen. Daar mag ik zo’n 300 deelnemers toespreken op het symposium van de Landelijke Vereniging voor Aandachtsfunctionarissen. In mijn verhaal vertel ik over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Die bestaat sinds juli 2013. Ik bekijk dinsdag de meldcode door de bril van de inspecteur.

Dinsdagmiddag reis ik van Maarssen door naar Rotterdam. Daar organiseert het Ikazia Ziekenhuis discipline overstijgend onderwijs met als titel Meldcode aanpak Kindermishandeling & Huiselijk geweld (KMHG): Lastige vragen in de praktijk. In mijn bijdrage ga ik in op het volgen en de gevolgen van de meldcode. Aan het eind van de avond neem ik nog deel aan een paneldiscussie.

Twee dagen later spreek ik op het symposium Leren van elkaar in de Isala Klinieken in Zwolle. In mijn verhaal ga ik in op de vraag wat we geleerd hebben van 30 jaar kinderrechtenverdrag. De deelnemers komen uit het ziekenhuis, maar ook van veel ketenpartners daarbuiten.
 
Vrijdag verzorg ik een dagdeel tijdens de scholing bij de NSPOH, voor de opleiding arts maatschappij en gezondheid 2e fase. Ik spreek daar over de rol van de inspectie. Natuurlijk vertel ik de studenten ook iets over kindermishandeling en huiselijk geweld en hoe zij kunnen bijdragen aan terugdringen van dit probleem.

De jaarlijkse Week tegen kindermishandeling, het VN-kinderrechtenverdrag, ons toezicht op het gebruik van de meldcode, mijn rondje door Nederland. Alle aandacht is belangrijk, maar het is nooit genoeg. Zolang kinderen de dupe zijn van mishandeling en huiselijk geweld, moeten we daartegen blijven strijden. Wegkijken is geen optie. Zet het kind op de eerste plaats, luister naar en spreek met het kind en handel in het belang van het kind.

Frank van Leerdam