Keep It Simple! - Over kwaliteitssystemen voor kleinschalige zorgaanbieders

Weblogberichten

Werken in de zorg doe je vanuit je hart. Regels, protocollen en afvinklijsten leiden af van waar de zorg om draait. Tegelijk gun je de bewoners van je zorginstelling de best mogelijke zorg. Hoe zorg je er als kleinschalige zorgaanbieder voor dat de zorg in jouw instelling goed en veilig is?

Administratieve rompslomp

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die voor iedere zorgaanbieder geldt, staat beschreven dat een zorgaanbieder zorg moet dragen voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Een frase die bij menig kleine zorgaanbieder schrik en weerzin aanjaagt. Want waren zij nou niet net hun zorgvilla, zorgboerderij of gasthuis begonnen om ver weg te blijven van administratieve rompslomp? Weg met het invullen van lijsten en inzetten van kwaliteitsmedewerkers, kostbare tijd en geld moeten we aan de zorg besteden!

Sandra Zwijsen
Beeld: ©IGJ
Sandra Zwijsen, senior inspecteur

Als inspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ben ik dan ook voor vele zorgverleners de vertegenwoordiging van het grote kwaad. Gesprekken over kwaliteit en veiligheid met bestuurders van kleine zorgorganisaties beginnen standaard met een uiteenzetting over de weerzin tegen regels, papierwerk en kwaliteitssystemen.

En vanuit die behoefte en de creativiteit die bestuurders van kleine zorgondernemingen zo eigen is, ontstaan de meest ingenieuze oplossingen.

Oke… maar noem het alsjeblieft geen kwaliteitssysteem

Toch blijken we elkaar na een half uurtje dikwijls prima te begrijpen. Want ook bestuurders van kleine zorginstellingen houden natuurlijk de kwaliteit en veiligheid van zorg in de gaten. Omdat ook zij zeker willen weten dat er geen onnodige fouten en risico’s ontstaan. En omdat ook zij willen leren en verbeteren waar dat kan.

En vanuit die behoefte en de creativiteit die bestuurders van kleine zorgondernemingen zo eigen is, ontstaan de meest ingenieuze oplossingen. Alleen noemen ze dat zelf meestal geen kwaliteitssysteem. Maar voor een passend kwaliteitssysteem is helemaal geen flashy dashboard of extern auditbureau nodig. Met een middag de koppen bij elkaar kom je al een heel eind in het bedenken van je eigen, unieke kwaliteitssysteem.

...met eens met elkaar meekijken kom je ook al een heel eind.

Plan

Zo kun je met elkaar eens vaststellen welke onderwerpen voor de zorg zó belangrijk zijn dat je die met elkaar scherp in de gaten willen houden. Dan komen veel zorgaanbieders al snel op zaken als medicatieveiligheid, hygiëne en bijvoorbeeld een compleet en actueel zorgdossier. Al dan niet aangevuld met een bonte verzameling aan belangrijke zaken uniek voor deze aanbieder en cliëntengroep.

Do

Vervolgens kun je met elkaar kijken op welke wijze je van deze belangrijke zaken gaat vaststellen of die verlopen zoals je ze had bedoeld. Dat kan natuurlijk door het aanstellen van aandachtsvelders en het invoeren van checklijsten of interne audits, maar met eens met elkaar meekijken (“ik bekijk drie dossiers van jouw bewoners, jij drie dossiers van mijn bewoners?”) kom je ook al een heel eind.

Check

Ook kun je in werkbesprekingen eens de belangrijkste richtlijnen voor je veld doorkijken. Met het doornemen van bijvoorbeeld de ‘richtlijn verpleegkundigen en verzorgenden verslaglegging’ of ‘de veilige principes in de medicatieketen’ krijg je als zorgverlening al snel in de gaten of je huidige manier van werken inderdaad nog aansluit bij de bedoeling; verslaglegging over wat er toe doet en op een zo veilige mogelijke manier omgaan met medicatie.

Act

En als je nu toch bezig bent, is slim om je acties kort samengevat vast te leggen. Zo kan je eind van het jaar nog eens terugblikken of je inspanningen effect hebben gehad, en een plannetje maken voor het komende jaar.

En zie daar: een volledig eigen unieke wijze om de zorg systematisch te bewaken, beheersen en verbeteren. Zo simpel doch doeltreffend kan je ‘kwaliteitssysteem’ zijn.