weblogberichten

Door de wol geverfd - Mooie ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg

Met de extra gelden voor verpleeghuiszorg zijn in 2017 en 2018 in totaal 18.500 extra mensen aangenomen. Voor 2019 zijn dat naar verwachting nog eens 19.000 mensen extra.

Margrit Dethmers
Margrit Dethmers, senior inspecteur

Met het extra personeel zien we door het hele land, met de inspecteursblik, dat er gastvrouwen en gastheren rondlopen in de huiskamers voor bewoners met dementie. Zij verzorgen de maaltijd, zetten koffie, zitten naast een cliënt, lakken de nagels. Zo’n gastheer of gastvrouw geeft rust voor de cliënten en een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Zorgverleners zijn unaniem blij. Zo hoeven zij de mensen in de woonkamer niet alleen te laten als ze naar een cliënt moeten die op zijn of haar kamer verblijft en hulp nodig heeft. Gastvrouwen en -heren zijn een anker en houvast voor de cliënten. Door de wol geverfde mannen en vrouwen, die levenservaring hebben en een groot hart.

Waardigheid en Trots op Locatie

Ook zien we mooie voorbeelden van verpleeghuizen die welzijnscoaches hebben aangesteld om heel precies de wensen en behoeften te achterhalen. Welke kleur kleren vindt mevrouw mooi, welke nagellak en welk parfum. Echt op detailniveau. Van mij moeten ze later weten dat ik wel tien flessen heb en afhankelijk van het jaargetijde een bepaald parfum op wil hebben. Het wordt een lange lijst met wensen en behoeften. Naast dat extra personeel, wat soms toch wonderen verricht, is er WOL. Het gaat nu niet over de wol van een schaap. Nee, ik bedoel WOL met hoofdletters.

Waardigheid en Trots op Locatie is een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuislocaties uit het programma Thuis in het Verpleeghuis. Deelnemende locaties krijgen binnen drie maanden inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van hun ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat.

Bij ernstige problemen kan een locatie versnelde ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld als de locatie  van ons een aanwijzing heeft gehad, als er sprake is van dreigende sluiting van afdelingen als gevolg van personeelsproblemen, of als er issues zijn op het gebied van onvrijwillige zorg vanwege de invoering van de Wet zorg en Dwang vanaf 1 januari 2020. En geloof mij, versneld is echt versneld. Ik heb het nog meegemaakt vorige week.

Verbeterplan

Een mooi concept. Samen met de organisatie de kwaliteit in beeld brengen en een verbeterplan maken. WOL kijkt naar veel punten waar wij als inspectie ook op letten. Op locaties waar wij als inspectie verbetermaatregelen vragen roept de organisatie soms zelf al de hulp in, soms raden wij dat aan. En met mooie resultaten.

De nulmeting van WOL over hoe de organisatie ervoor staat, geeft verpleeghuizen goed inzicht in wat er goed gaat en wat er beter moet. SMART zogezegd, en dat helpt echt bij leren en verbeteren. Een strakke PDCA-cyclus en SMART-doelen geeft inspectorale blijheid.

Laatst kwam de projectmanager van WOL ons meer vertellen over hun werkwijze. Het mooie wat ik al wist van hen, werd nog mooier door te horen dat het voor zorgorganisaties ook nog gratis is. Daar houden wij van in Nederland.

Maar boven alles heb ik bewondering en respect voor al die door de wol geverfde zorgverleners die met hart en ziel voor hun cliënten werken.

Wol houdt je lekker warm in de winter. Je trekt de juiste kleding aan als het koud is. Als je WOL inzet wordt een organisatie zich bewust van wat beter kan. Je doet dan een goede interventie in je organisatie. Meer en betere warme zorg. Het is een mooie zet in de rug. De inzet van WOL blijkt tot nu toe effectief om de zorg aan onze meest kwetsbare mensen in de samenleving te verbeteren.

Het is geen reclameverhaal hoor. Ik word er niet voor betaald, krijg geen cadeaus. Wat mooi is, moet echter ook maar eens verteld worden. Maar boven alles heb ik bewondering en respect voor al die door de wol geverfde zorgverleners die met hart en ziel voor hun cliënten werken. En dat kan ik niet vaak genoeg zeggen.