weblogberichten

Gezond vertrouwen in de zorg is onderdeel van ons beleid

We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Voor iedereen, altijd en overal. Dat willen we graag zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de veiligheid en kwaliteit van de zorg en jeugdhulp. Wij gaan daarbij uit van gezond vertrouwen in de zorgverleners.

Joke de Vries

Gezond vertrouwen heeft de inspectie als leidmotief in haar meerjarenbeleidsplan opgenomen. Wij gaan in ons toezicht uit van vertrouwen in de intrinsieke motivatie van de zorgaanbieder of het bedrijf om de best mogelijke zorg te verlenen. Fouten en ongelukken zijn helaas onvermijdelijk, ook in de zorg. Het is belangrijk dat daarvan wordt geleerd, zodat de veiligheid nog beter is gewaarborgd en de kwaliteit verder verbetert.

Voor dit gezond vertrouwen hebben we een afwegingskader gemaakt. Het afwegingskader vertrouwen geeft inspecteurs van de IGJ, structuur en handvatten bij het gebruik van het begrip vertrouwen.  Het is een hulpmiddel voor inspecteurs als zij de afweging moeten maken of zij er vertrouwen in hebben dat het gedrag van de zorgaanbieder bijdraagt aan goede zorgverlening. Daarmee is het afwegingskader een aanvulling op onze huidige toezichtinstrumenten.

Ook helpt het onze inspecteurs eenduidig te communiceren met de zorgaanbieder of het bedrijf wanneer het begrip vertrouwen een rol speelt bij hun oordeel en de eventuele handhavingsstrategie.

Joke de Vries, hoofdinspecteur

Volg Joke op Twitter: @jokedevries_igj