weblogberichten

Waarom je niet over wondermiddelen mag schrijven

Reclame is inmiddels zo gewoon voor ons dat we het niet eens meer opmerken. Van de klassieke krantenadvertenties tot de gesponsorde tweets in uw tijdlijn: overal is reclame. Maar niet overal mag reclame voor gemaakt worden. Voor grote groepen geneesmiddelen geldt zo’n uitzondering. Maar voorlichting geven mag weer wel. Een dunne scheidslijn, die de inspectie in de gaten houdt.

Maaike Prins, afdelingshoofd Producten en Mondzorg

Want wanneer is iets reclame en wanneer voorlichting? Dat verschil is onder meer van belang bij geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn. Fabrikanten mogen hier geen reclame voor maken die gericht is aan patiënten. Maar anderen mogen dat ook niet. Zelfs niet als ze zelf niet profiteren van de reclame. Denk bijvoorbeeld aan artsen en patiëntenverenigingen.

En dat is soms best ingewikkeld. Want deze groepen willen wel voorlichting geven over een geneesmiddel. Het is daarom heel belangrijk dat ze opletten dat er geen (onbedoelde) reclame gemaakt wordt. Dat is bijvoorbeeld het geval als er superlatieven worden gebruikt: 'Dit wondermiddel werkt megagoed en is ultra-effectief.'

Een van de meest voorkomende misvattingen is dat een stuk erg wervend of aanprijzend moet zijn om als reclame te worden gezien.

Een van de meest voorkomende misvattingen is dat een stuk erg wervend of aanprijzend moet zijn om als reclame te worden gezien. Ook zonder superlatieven kan het reclame zijn. Wanneer wij toetsen of iets reclame is, toetsen we dat aan de definitie in de Geneesmiddelenwet. En de wet omschrijft reclame als ‘elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de opdracht daartoe’.

Voorlichting over een geneesmiddel moet daarom ook gebalanceerd zijn. Als het maar over één middel gaat, is het dat al snel niet meer. Ook is het niet gebalanceerd als er alleen maar over de voordelen van een middel wordt gesproken. De bijwerkingen en contra-indicaties moeten ook aan bod komen in een tekst.

Bij het schrijven van een tekst of het maken van een video over een geneesmiddel moet hier goed over nagedacht worden. Want alle vormen van reclame voor geneesmiddelen op recept is direct beboetbaar, óók als het onbedoeld is, en óók als de afzender er geen eigen financieel gewin bij heeft.

Meer informatie over geneesmiddelenreclame kunt u vinden op onze website.

Overige gerelateerde websites: