weblogberichten

Vergewissen is ook een vak

Er zijn duizenden vacatures in de zorg, maar lang niet zo veel kandidaten. Zorginstellingen hebben vaak moeite de lege plekken op te vullen. Maar dat maakt niet dat een instelling genoegen moet nemen met de eerste de beste kandidaat. Vergewissen van de kwaliteiten en een zuiver arbeidsverleden van de kandidaat moet ook in zo’n krappe arbeidsmarkt voldoende aandacht krijgen.

Hoofdinspecteur Joke de Vries

Met de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) hebben zorginstellingen een zogenoemde vergewisplicht gekregen. Een instelling mag zelf bepalen op welke manier, maar is verplicht onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van een kandidaat. Een goede manier is natuurlijk het opvragen van referenties bij een vorige werkgever. Een Verklaring Omtrent Gedrag is vaak zelfs verplicht. En voor een BIG-geregistreerde functie moet het controleren van het BIG-register een vanzelfsprekendheid zijn.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ondersteunt zorginstellingen bij de vergewisplicht. We houden toezicht op het functioneren van beroepsbeoefenaren. Wie zijn vak in de zorg niet goed (meer) kan uitoefenen, bijvoorbeeld vanwege een drugsverslaving, psychische problematiek of privé- of werkomstandigheden, moet in de eerste plaats vragen om hulp. We werken allemaal in de zorg, we weten hoe normaal het is om om hulp te vragen.

Nog niet alle werkgevers melden het als wegens disfunctioneren een zorgverlener is ontslagen of de samenwerking is beëindigd. Daarom is het zo belangrijk dat zorginstellingen meer doen dan alleen een uitvraag bij de inspectie.

Soms ontbreekt het echter aan dat zelfinzicht. De combinatie van gebrek aan zelfinzicht en een voortdurend risico voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg, kan voor de inspectie aanleiding zijn tot het nemen van een maatregel. Daar heeft de inspectie al langer meerdere mogelijkheden voor, zoals het geven van een aanwijzing of het starten van een tuchtzaak.

Sinds 1 januari 2016 is de inspectie ook bevoegd een zogenoemde aantekening zetten bij een zorgverlener. Een dergelijke aantekening heeft een enorme impact op een zorgverlener, zowel in het werkende als in het privéleven. Medio 2017 is de eerste aantekening gezet, inmiddels zijn het er zeven.

Zo’n 7000 keer hebben instellingen zich de afgelopen twee jaar vergewist bij de inspectie, geen enkele keer hebben wij het antwoord moeten geven dat de betreffende zorgverlener een aantekening heeft. Nog niet alle werkgevers melden het als wegens disfunctioneren een zorgverlener is ontslagen of de samenwerking is beëindigd. Daarom is het zo belangrijk dat zorginstellingen meer doen dan alleen een uitvraag bij de inspectie.

Trek referenties ook daadwerkelijk na, spreek met vorige werkgevers en accepteer alleen recente VOG’s. Moedwillig disfunctioneren is moeilijk uit te bannen, we kunnen samen echter wel proberen beroepsbeoefenaren met een probleem zo vroeg mogelijk te signaleren.

Joke de Vries, hoofdinspecteur

Volg Joke op Twitter: @jokedevries_igj

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.