weblogberichten

Reflectie op besturen in tijden van netwerkzorg

Komende week zijn er meerdere bijeenkomsten waarin mensen uit de zorg en samenleving elkaar ontmoeten rond het thema goed bestuur. Het klinkt zo eenvoudig, goed bestuurder zijn, voorbeeldgedrag laten zien, verbonden met patiënten/ cliënten en medewerkers. Door de ogen van de samenleving, politiek, patiënten en zorgverleners echte verbindingen leggen die er toe doen.

Beeld: IGZ
Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen

De gezondheidszorg in Nederland staat op een hoog niveau. Als ik de rapporten lees van het Sociaal Cultureel Planbureau valt mij steeds weer op, dat er bij een deel van de mensen in onze samenleving de angst leeft of die zorg ook in nabije toekomst voor een ieder toegankelijk blijft.

Mensen die zich kwetsbaar voelen, zien in de praktijk dat als het gaat om gezondheid, je als individu met vele zorgverleners, zorgorganisaties, welzijnswerkers, gemeentes te maken krijgt. Het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden, niet meer weten waar je aan toe bent. Wat hebben zorgprofessionals nodig om de mens met zijn vraag persoonlijke zorg te geven, echte aandacht die de ander sterker maakt? Alle betrokkenen zullen dan met samenwerking en begeleiding de individuele cliënt of patiënt echt als prioriteit moeten stellen. Dat kan door als gids de cliënt of patiënt ondersteuning, versterking en aanmoediging te bieden.

"Het is een proces van leren, vallen en weer opstaan"

Wat dat vraagt van bestuurders? Aandacht en leren om in een netwerk in een regio samen te werken. Na te denken en vrijheid te voelen om invulling te geven aan een nieuwe manier van besturen. Te kunnen kijken vanuit het perspectief van kwaliteit en integere bedrijfsvoering. Het is een weg die de afgelopen jaren is ingezet. Het is een proces van leren, vallen en weer opstaan. Het vraagt continu reflectie in openheid en bescheidenheid. Makkelijk is het niet, noch voor de bestuurders, noch voor de zorgverleners, noch voor de toezichthouders. We kunnen dus veel van elkaar leren.

Ik verwacht dat we elkaar in openheid, verhalen willen vertellen om zo stappen te zetten, die maken dat we echt zorgen dat de cliënt of patiënt kan vertrouwen op de juiste zorg op juiste moment op de juiste plek. Als landelijke toezichthouder zien we het als onze rol om goede samenwerking in zorgnetwerken te stimuleren. Zodat de patiënt of cliënt de zorg krijgt die hij/zij wil en nodig heeft.  Onze inspecteurs spreken met cliënten, hun naasten en de zorg- en hulpverleners, maar ook met managers van zorgorganisaties. Met als gemeenschappelijk doel: nog betere en meer persoonlijke zorg.