weblogberichten

Kleinschalige jeugdhulpaanbieders verdienen aangepast kwaliteitskader

In het aanbod van jeugdhulpverlening is de afgelopen jaren veel gebeurd. Een opvallende verandering is de sterke groei van het aantal kleinschalige aanbieders van jeugdhulp, zoals gezinshuizen en zorgboerderijen (Eind 2017 verbleven 3.635 jongeren in kleinschalige opvang, een groei van ruim 20% in twee jaar). Een verheugende ontwikkeling, want zij vormen een goed alternatief voor de gezinnen waarin kinderen niet langer kunnen blijven wonen.

Belangrijk is dan ook dat wij als inspectie zicht hebben op de kwaliteit en de veiligheid van deze aanbieders, zeker nu hun populariteit groeit. Alleen moet je dan wel weet hebben van hun bestaan.

Als inspectie pleiten wij al enkele jaren voor een registratieplicht voor nieuwe jeugdhulpaanbieders. Ook nu doen wij dat, in een signalement aan de ministers van VWS en JenV. Wij vragen hen om in de Jeugdwet alsnog een dergelijke meldplicht op te nemen, zodat wij als inspectie een volledig beeld hebben van alle jeugdhulpaanbieders.

Wij hebben het afgelopen jaar zo’n 50 gezinshuizen en zorgboerderijen bezocht. En dat leidde tot een vrij positief rapport. De aanbieders van deze kleinschalige jeugdhulp zijn over het algemeen zeer betrokken bij de kinderen die zij onder hun hoede hebben. Zij willen hen echt een tweede thuis bieden en doen hun best om aan alle verwachtingen – ook die van de inspectie – te voldoen.

Het blijkt echter dat de kwaliteitseisen die ooit (vanuit het oogpunt voor grootschalige jeugdhulpinstellingen met geregistreerde professionals werden opgesteld nu soms moeilijk zijn te realiseren in de kleinschalige praktijk van de gezinshuizen en de zorgboerderijen.

Vandaar dat wij als inspectie in datzelfde signalement pleiten voor een aangepast (wettelijk) pakket van kwaliteitseisen dat recht doet aan het kleinschalige karakter van deze jeugdhulpaanbieders.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

 • Jammer dat deze aanpassingen nu pas worden voorgesteld. Het pakket aan kwaliteitseisen waaraan ook wij (Zorgboerderij De Zonnebloem te Winterswijk) moeten voldoen is tot nog toe dusdanig dat wij hebben moeten besluiten om per 1 januari 2019 te stoppen met onze kinderopvang. Jammer. We hebben bijna 10 jaar kleinschalige kinderopvang (8 plekken) op onze zorgboerderij aangeboden die nu wegvalt.

  Van: Gerhard te Voortwis, Zorgboerderij De Zonnebloem | 20-05-2019, 11:37

 • Ik ben met klein Schalke projecten eens maar inderdaad de skj registratie slaat nergens op een te bureaucratisch proces en geld verspilling. Kan beter naar de jonger zelf gaan.
  Even eens de dure detachering bureau die het dubbele of zelf 3 dubbel kosten . Uitg eigen ervaring weet ik dat ik voor 12.000 euro was gedetacheerd terwijl ik maar 3500 koste raar maar waar er moet iets veranderen in de jeugdzorg

  Groeten Peter

  Van: Peter Roelofs | 10-04-2019, 13:24

 • Helemaal mee eens, goede ontwikkeling. wat ik betreur is dat er een skj registratie voor mensen die al 30jaar in het vak zitten, verplicht gesteld wordt. Steeds meer praktijkmensen gaan afhaken door de bureaucratie, het praktisch werken wordt bijna onmogelijk gemaakt. Jammer,.... op papier doet Nederland het geweldig, terwijl de onvrede op de werkvloer uit zijn voegen barst.

  Van: Hans Spierings | 24-02-2019, 13:29