weblogberichten

'Beperkte vrijheid maakt deze mensen een kwetsbare groep'

'Als forensisch team binnen de inspectie houden we toezicht op de medische zorg voor mensen in justitiële instellingen. Denk aan penitentiaire inrichtingen (gevangenissen), forensische psychiatrische centra (tbs-klinieken) en detentiecentra . Deze instellingen zijn er voor verschillende doeleinden, variërend van veiligheid en straf tot behandeling. Ook houden we toezicht op de zorg binnen asielzoekerscentra. Patiënten en/ of cliënten binnen deze instellingen hebben één ding gemeen: hun beweging- en keuzevrijheid is in zekere mate beperkt.'

Zij zijn niet vrij om zich te verplaatsen en kunnen niet zelf een huisarts of zorginstelling kiezen. Ze zijn afhankelijk van anderen. Sommige patiënten hebben moeilijk behandelbare, ernstige en meervoudige gezondheidsproblemen. Ook moeten sommige mensen een behandeling ondergaan die ze niet kunnen weigeren. Die beperkte vrijheid maakt van deze mensen een kwetsbare groep. Daarom is het belangrijk dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg  onafhankelijk wordt getoetst.

Portret van Hylke Zwartjes

Motivatie

De ontwikkelingen in de verschillende sectoren vragen aandacht van ons team. Denk aan het sluiten van een aantal inrichtingen, maar ook aan de toestroom en opvang van asielzoekers uit oorlog- en rampgebieden. De toestroom van asielzoekers vraagt om een snelle uitbreiding van de medische zorg voor asielzoekers. Deze uitbreiding brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit van zorg. Wij moeten goed in de gaten houden hoe instellingen hiermee omgaan. Mijn motivatie zit vooral in de kwetsbaarheid van de mensen binnen deze instellingen. Ik vind het belangrijk dat zij, ondanks hun beperkte vrijheid en mogelijkheden, ook de zorg krijgen die ze nodig hebben. In Nederland moet iedereen op veilige en kwalitatief goede zorg kunnen rekenen.

Veiligheid versus zorg

Een bezoek aan een gevangenis of tbs-kliniek maakt indruk. Het is toch een hele andere omgeving waarin je terecht komt. Je begrijpt de omgeving beter als je deze ook echt ervaart.  Als inspecteur moet je goed kunnen zien, horen én aanvoelen. Een belangrijk aandachtspunt in ons toezicht vind ik de verhouding tussen veiligheid en zorg. Binnen deze instellingen ligt veel nadruk op veiligheid. Logisch, maar dan is het wel belangrijk dat deze instellingen hun zorgproces zo hebben ingericht dat patiënten en/ of cliënten kunnen rekenen op tijdige, juiste en kwalitatief goede zorg als het nodig is. Instellingen hebben soms te maken met moeilijk te behandelen gezondheidsproblemen, waarbij ze aandacht moeten hebben voor zorg én beveiliging.