Beeld: ©Jeffrey Groeneweg / Hollandse Hoogte

Zorgsignalen tijdens coronacrisis – 7 juli 2021

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Jeugdhulp

Coronacompensatie

De uitbetaling van de coronacompensatie door gemeenten verloopt moeizaam, meldt de Jeugdautoriteit. De aanvraag brengt veel administratieve handelingen met zich mee. En gemeenten die incomplete aanvragen afwijzen zorgen voor grote onzekerheid bij zorgaanbieders die afhankelijk zijn van deze uitbetaling. Aanvragen die via zorgkantoren lopen (onderdeel van de Wet langdurige zorg), worden wel snel uitbetaald. 

Een jeugd-GGZ-aanbieder heeft de afgelopen tijd meer spoedplaatsingen gehad. Bijna alle opnames waren gedwongen. Ook zijn er op dit moment meer jongeren met eetproblematiek.  

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Infectiepreventie

Kennis en goede uitvoering van infectiepreventie blijven belangrijk. Dit blijkt ook uit de coronapandemie. Zorgaanbieders hebben een betere samenwerking met experts. Ook is het voor medewerkers makkelijker om kennis op te doen over infectiepreventie. Toch zien we in de praktijk dat de uitvoering nog niet altijd goed gaat. Dit komt bijvoorbeeld doordat er niet getoetst wordt op het nakomen van de gemaakte afspraken.

Capaciteit en doorstroom

Door de inhaalzorg van de ziekenhuizen zijn er meer aanmeldingen bij thuiszorgorganisaties. Niet elke aanbieder van thuiszorg heeft hier de capaciteit voor. Daarom kunnen enkele aanbieders van thuiszorg tijdelijk geen nieuwe cliënten aannemen.

Zorgen in de zomer

Tijdens de zomervakantie zijn er minder medewerkers beschikbaar. Dit zal zorgen voor extra druk op de medewerkers die doorwerken, maar ook toe zijn aan rust.

Testen

De inspectie bezoekt commerciële testaanbieders. Deze testaanbieders nemen testen af voor Testen voor Toegang, een programma van Stichting Open Nederland (SON). Het valt de inspectie op dat:

  • Er onduidelijkheid is over wie waarvoor verantwoordelijk is (de testaanbieder of SON). Bijvoorbeeld bij het doorgeven van de testuitslag;
  • Het aantal gemaakte afspraken per locatie tijdelijk niet digitaal beschikbaar was;
  • Niet alle aanbieders de test volgens de juiste gebruiksvoorwaarden afnemen en bewaren.