© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 2 juni

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Gehandicaptenzorg

Het beeld over besmettingen in de gehandicaptenzorg wordt steeds gunstiger: er zijn amper nog besmettingen onder cliënten. Als er al sprake is van een besmetting gaat dit om een nieuwe cliënt of over cliënten die nog niet gevaccineerd zijn. Ook onder zorgverleners zijn er geen of nauwelijks besmettingen.

Intramurale cliënten gaan meestal weer allemaal naar de dagbesteding. Bij cliënten van buiten is het iets minder, maar ook zij komen steeds meer. De deelname aan dagbesteding zit nu op zo’n 80 procent vergeleken met maart vorig jaar, het begin van de coronacrisis.

Zorg aan justitiabelen 

In de laatste week van mei zijn er geen nieuwe besmettingen gemeld bij forensisch psychiatrische centra of bij justitiële jeugdinrichtingen. De dalende lijn van het aantal justitiabelen in isolatie of quarantaine heeft zich voortgezet.

Vaccineren

De inspectie was bij het vaccineren van de hele volwassen bevolking op een van de Waddeneilanden. Opvallend was de positieve sfeer die er leefde. Winkeliers vierden het met speciale vaccinatie-aanbiedingen en het was het gesprek van de dag. Ondertussen hield iedereen zich netjes aan de coronamaatregelen over afstand houden, mondkapjes en handhygiëne. De samenwerking tussen lokale huisartsen, zorginstellingen en de sporthal met de (logistieke) ondersteuning aan de GGD was prima. Goed om te zien wat vaccineren doet met een lokale samenleving. 

Landelijk Meldpunt Zorg

De inspectie krijgt nog steeds meldingen en signalen bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Veel daarvan gaan over hoe zorgaanbieders omgaan met coronamaatregelen en over testen en vaccineren. 

Een voorbeeld is een melding over een osteopathiepraktijk die zich - wellicht - niet aan coronamaatregelen houdt. Of over een testlaboratorium waar de veiligheid niet op orde zou zijn. De inspectie zoekt altijd uit of zulke meldingen en signalen hout snijden, en of verdere actie nodig is.