© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 9 juni

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Verpleeg- en verzorgingshuizen

We zien in het algemeen dat de meeste verpleeg- en verzorgingshuizen de versoepelingen goed in praktijk brengen en er echt meer ruimte is ontstaan in de ouderenzorg. Hier en daar zien we echter nog voorbeelden van zorgaanbieders die heel terughoudend zijn en nog erg strenge regels toepassen. We zien bijvoorbeeld dat bezoekers de vraag krijgen om een sneltest te doen voordat ze op bezoek kunnen. Of dat cliënten die al twee keer gevaccineerd zijn, toch nog coronatests moeten ondergaan als er ergens een besmetting is.

De zomer is traditiegetrouw een periode waarin de zorg te maken heeft met personeelskrapte. Dat is dit jaar niet anders. De zorgen over de zomer zijn groot. Door het nog altijd hoge ziekteverzuim en de grote vermoeidheid onder het personeel. Maar ook door de verwachte inhaalzorg. Deze inhaalslag wordt verwacht voor mensen met dementie die door corona veel langer thuis zijn blijven wonen. Zij hebben daardoor een complexere zorgvraag bij opname in een verpleeghuis. Daarnaast zullen de ziekenhuizen een inhaalslag maken in operaties. Dat zal een toenemende druk geven op de geriatrische revalidatiezorg en de eerstelijns verblijfbedden in de verpleeghuizen.

Jeugd

Meerdere instellingen melden dat goede uitleg aan jongeren over de maatregelen essentieel blijft, maar dat het soms lastig is om deze doelgroep te bereiken.
Duidelijk blijft dat de problematiek van jongeren die (specialistische) ggz-hulp nodig hebben ernstiger en complexer wordt, terwijl die niet beschikbaar is als gevolg van wachtlijsten. Dit geldt onder meer voor eetstoornissen. Om eetstoornissen in een vroeger stadium te herkennen en te behandelen is K-EET, de landelijke ketenaanpak eetstoornissen, gestart met een collegiale, telefonische advieslijn voor zorg- en jeugdhulpprofessionals.

Ziekenhuizen en particuliere klinieken

De IGJ blijft in haar toezicht aandacht besteden aan de regionale samenwerking en bijvoorbeeld het vasthouden van geleerde lessen, digitalisering, enzovoort. Daarbij richten we ons zowel op het niveau van de regio’s als op het niveau van zorgaanbieders. Op die manier krijgen we meer zicht op de voortgang, knelpunten en goede voorbeelden. Informatie die we vervolgens op het juiste niveau (landelijk of regionaal) weer aan iedereen kunnen teruggeven.

De afgelopen weken is personeel uit particuliere klinieken in ziekenhuizen gevaccineerd. Hiervoor was intensieve samenwerking nodig. Die is door de ziekenhuizen en de particuliere klinieken positief gewaardeerd.

Toezicht op commerciële aanbieders van testen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de IGJ werken samen bij het toezicht op commerciële testaanbieders. De inspecties delen informatie en inspecteurs geven ter plekke adviezen als ze zien dat er mogelijk sprake is van onveilige situaties. De ILT had bij twaalf bezochte teststraten twijfels over de hygiëne, hierover is de IGJ geïnformeerd. Omgekeerd gaf de IGJ twee keer een signaal aan de ILT over het mogelijk verkeerd afvoeren van besmettelijk afval en testmateriaal. Om kennis en ervaring uit te wisselen bezochten de inspecties twee testaanbieders gezamenlijk.

Meldingen bij de IGJ

Vaccineren blijft een belangrijk thema in de signalen die IGJ ontvangt. Het gaat vaak om praktische problemen waar mensen tegenaan lopen in het vaccinatieproces of om onduidelijkheden. Voorbeelden: een tweede vaccinatie kan niet doorgaan i.v.m. een operatie en de rustperiode daaromheen, mensen die door een huisarts gevaccineerd zouden worden maar die i.v.m. contra-indicaties geen AstraZeneca kunnen krijgen, lange reistijd naar vaccinatielocatie. Al dit soort signalen geven we door aan de mensen en organisaties die er iets mee kunnen. Bijvoorbeeld het ministerie van VWS, de GGD’s, het RIVM en huisartsen.