© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 9 april

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Vaccineren

Het vaccinatieproces bij de huisartsen verloopt niet altijd even soepel, vooral bij het bestellen van de vaccins.

In de gehandicaptenzorg vond een ‘veegronde’ plaats voor mensen die om welke reden dan ook geen vaccinatie konden krijgen. Ook spijtoptanten die eerder afzagen van een prik, lieten zich nu vaccineren.

De inspectie heeft in een justitiële inrichting toegezien op het vaccinatieproces. We kregen een indrukwekkend en positief beeld over hoe de Dienst Justitiële Inrichtingen zowel intern als extern samenwerkt om het proces zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen en de risico’s die er mogelijk zijn in beeld te krijgen.

Jeugdhulp

De wachtlijsten voor klachtondersteuning voor ouders bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)) zijn lang. Dit komt volgens het AKJ enerzijds door een toename aan klachten over de zorg in coronatijd. Anderzijds heeft het te maken met de toegenomen complexiteit van de klachten en doordat klachtafhandeling langere doorlooptijden heeft.

Ziekenhuizen

Bestuurders van ziekenhuizen herhalen dat de belastbaarheid van zorgverleners en het draagvlak voor verdere opschaling onder druk staat. Zorgverleners zien dat het naleven van de maatregelen in de samenleving afneemt en er geen bereidheid is om zwaardere maatregelen te treffen om de derde golf uit te stellen of af te zwakken. Dat steekt.

De ziekenhuizen hebben laten weten dat het verder vergroten van het aantal IC-bedden onder druk komt te staan, omdat de uitval van zorgverleners door ziekte en quarantaine nog steeds hoog is en veel zorgverleners al overbelast zijn en niet onder nog hogere druk kunnen werken. De inspectie vraagt bij ziekenhuizen naar de oorzaken waardoor zij mogelijk niet kunnen opschalen tot het niveau dat zij eerder hebben aangegeven, maar kan hen niet dwingen tot verdere opschaling als daar geen mogelijkheden voor zijn.

Meldpunt en Landelijk Meldpunt Zorg IGJ

De vragen en signalen die binnen komen bij de inspectie zijn dezelfde als in eerdere weken. Ze gaan vooral over testen, vaccineren en desinformatie. Ook zijn er vragen over hoe zorgaanbieders omgaan met de coronamaatregelen, corona-uitbraken en (mogelijke) besmettingen.