© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 3 maart

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Vaccineren

De inspectie heeft de vorige week vijf huisartsenpraktijken in Zeeland en Brabant bezocht die zijn gestart met het vaccineren. De inspectie is onder de indruk van de flexibiliteit, de kwaliteit en het vele werk dat zij in korte tijd hebben verzet. De inspectie heeft geen risicovolle zaken gezien en heeft vertrouwen in de wijze waarop het vaccinatieproces in de praktijk wordt uitgevoerd. Wel is het de inspectie opgevallen dat het selecteren van patiënten (vooral met morbide obesitas) een tijdrovende klus is gebleken. Een aantal huisartsenpraktijken heeft om logistieke redenen besloten het vaccinatieproces uit te smeren over een aantal dagen, dan wel in het weekeinde. Tot slot blijkt ook hier de administratieve afhandeling veel tijd te kosten. 

Vooral voor asielzoekers die administratief zijn geplaatst in een AZC, maar elders (bij familie) wonen, lukt het niet om afspraken te maken omdat de uitnodigingen naar het AZC worden gestuurd. 

Continuïteit van zorg en voorbereiding op eventuele derde golf

Gehandicaptenzorg

Het aantal besmettingen in de gehandicaptenzorg lijkt verder af te nemen. Een aantal (ook grote) zorgaanbieders heeft al een paar weken geen besmettingen meer onder de cliënten en een klein aantal onder de zorgverleners. 

Een aantal zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg bereidt zich voor op een mogelijke derde golf, zoals door het vrijmaken van niet direct bij de zorg betrokken personeel, het bekwaam en bevoegd maken van personeel voor het geval personeel straks mogelijk “gevorderd” wordt door de directeur publieke gezondheid en de inzet van mobiele teams. 

Jeugd en geestelijke gezondheidszorg

De beschikbaarheid van jeugdhulp neemt verder af door oplopende wachtlijsten, terwijl de hulpvragen en de complexiteit daarvan toenemen.

  • Aanbieders van jeugdhulp en ggz-aanbieders zien dat de problematiek rondom eetstoornissen is toegenomen. Dit is onder andere zichtbaar in een toename van het aantal jeugdigen dat dwangvoeding nodig heeft. De wachtlijst voor specialistische hulp bij eetstoornissen is landelijk groot; met kleine interventies wordt geprobeerd om een crisis te ondervangen. Er is een app-groep aangemaakt onder eetstoornisklinieken in Nederland om een actueel overzicht te krijgen van de beschikbare plaatsen.
  • Een Veilig Thuis-organisatie geeft aan dat er meer spoed- en complexe meldingen zijn.
  • Een jeugdgezondheidsinstelling ziet meer overgewicht bij kinderen.
  • Een aanbieder van jeugd-ggz in Noord-Holland meldt een toename van suïcidale gedachten en suïcidepogingen onder jongeren. Voor deze jongeren is vaak geen hulp beschikbaar, dit leidt tot verergering van de problemen. 

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen intensiveren hun inspanningen om uitbraken in het ziekenhuis te voorkomen en te beheersen. Zo verstrekken steeds meer ziekenhuizen medische mondmaskers aan bezoekers en worden bepaalde regels voor het personeel aangescherpt. Bestuurders wijzen er op dat onder zorgverleners die niet bij de eerste schil (acute as) horen het ongeduld over vaccineren toeneemt.