© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis – 28 juli 2021

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hier de signalen van deze week.

Gevolgen in de zorg door hoog aantal besmettingen in Groningen

Uit onderzoek van de inspectie naar de gevolgen voor de zorg van het hoge aantal besmettingen in de stad Groningen blijkt dat het hoge aantal besmettingen daar beperkt leidt tot meer druk op de zorg. Verschillende sectoren zoals verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT), ziekenhuiszorg, eerstelijnszorg, de ambulancedienst en de GGD werken goed samen. In die samenwerking overleggen de zorgaanbieders met elkaar en is er een heldere communicatiestructuur. Op dit moment verwachten zij geen problemen, al merken zij wel dat de bezetting in ziekenhuizen stijgt.

Ziekenhuizen

De ziekenhuizen houden rekening met een nieuwe stijging in de zorgvraag. Bijvoorbeeld in de vorm van overnameverzoeken via het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De ziekenhuizen volgen ook het aantal besmettingen onder hun personeel. Verder controleren zij hoeveel bedden er vrij zijn in de kliniek en op de Intensive Care (IC).

Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg

Het beperkte aantal zorgpersoneel in de vakantieperiode blijft lastig binnen de verzorging, verpleging en thuiszorg.