© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 24 maart

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Continuïteit van zorg

Verpleging en verzorging

 • Veel aanbieders van de verpleeghuiszorg verwachten dat de derde golf mee zal vallen, omdat veel cliënten en zorgverleners al zijn gevaccineerd. Dat is in de thuiszorg veel minder het geval. Hierdoor zijn er bij thuiszorgaanbieders meer zorgen.
 • In de verpleeghuiszorg leidt het sluiten van sommige locaties voor bezoek na een corona-uitbraak tot meer weerstand bij naasten dan voorheen, doordat cliënten dan ook niet meer naar buiten mogen.

Klinische/poliklische revalidatiezorg

 • Uit het beeld over de klinische/poliklinische revalidatie na een gesprek met VRA (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) en RN (Revalidatie Nederland) komt naar voren dat binnen de klinische revalidatiecentra er geen grote clusters met uitbraken zijn geweest. Passend bij deze tijd zijn er besmettingen (patiënten en medewerkers), dit zijn kleine aantallen en deze zijn goed te isoleren. De zorg kan doorgaan en er is geen sprake geweest van het sluiten van afdelingen. 
 • Klinische patiënten hebben in februari en maart de eerste vaccinatie ontvangen. Aan alle medewerkers met direct patiëntencontact is zo’n vijf weken geleden vaccinatie aangeboden.  
 • Risicogroepen zoals patiënten met ALS of een hoge dwarslaesie worden in regionaal verband benaderd voor vaccinatie. Revalidatiecentra hebben aangeboden om deze patiënten te vaccineren (een andere optie is via het algemene ziekenhuis). 
 • Het inhalen van de uitgestelde zorg is nog vrijwel niet mogelijk. Actief en creatief wordt naar oplossingen gezocht om patiëntengroepen die lang wachten (zoals patiënten met chronische pijn) zorg te kunnen bieden. 
 • Bij de kinderrevalidatie ontstonden eerder problemen door het sluiten van de mytylscholen. Door het landelijk beleid dat kwetsbare kinderen naar school kunnen, zijn de mytylscholen geopend en is de daarbij horende revalidatiezorg voor kinderen hervat. Scenario’s zijn beschikbaar voor het geval dat scholen gesloten worden.

Gehandicaptenzorg

Een vertegenwoordiger van een GZ-aanbieder geeft aan dat als alles weer ‘normaal’ is, hij bij zijn organisatie een rust- en ruimteperiode inlast, zodat medewerkers weer kunnen opladen. Sommige werkprocessen die niet direct gebonden zijn aan directe zorg, worden dan stilgelegd. Ook andere GZ-aanbieders zijn bezig met de gezondheid van medewerkers door mentale ondersteuning en online ontspanning aan te bieden. 

Zorg voor asielzoekers en justitiabelen

Bij een penitentiaire inrichting waar eind februari/begin maart een uitbraak was onder zowel medewerkers als justitiabelen blijkt het volgende:

 • De bereidheid onder gedetineerden om zich te laten testen is hoog. Als een gedetineerde niet getest wil worden, wordt die beschouwd als iemand met een positieve testuitslag en verplaatst naar de quarantaineafdeling. 
 • Het is nog onduidelijk in hoeverre de GGD bij een oplopend aantal besmettingen kan bijdragen aan het testen op locatie. Vandaar dat de instelling zich ook oriënteert op het inzetten van een commerciële partij. 
 • De extra werkzaamheden rondom het afnemen van testen en binnenkort het vaccineren leidt tot verhoging van de werkdruk voor medisch personeel. Ondanks de hogere werkdruk en een relatief hoog ziekteverzuim (niet gerelateerd aan corona) gaan verpleegkundigen nog dagelijks langs alle afdelingen. Voor niet-acute zorg in het ziekenhuis moet een gedetineerde soms langer wachten voordat hij terecht kan. 

Huisartsenzorg

 • De uitval van personeel in de huisartsenpraktijken is veel minder dan een aantal weken geleden. Toen had de helft van de praktijken te maken met uitval van één of meerdere personeelsleden, nu is dat zo’n 15 procent.
 • Het percentage doorverwijzingen wordt steeds meer en ook is er steeds meer ruimte voor zorg aan kwetsbare patiënten in de eigen praktijk. 

Signalen aan de inspectie

De IGJ krijgt ook signalen en meldingen bij het Meldpunt (voor professionals) en het Landelijk Meldpunt Zorg (voor het publiek). Terugkerende thema’s bij meldingen die binnenkomen zijn testen, vaccineren en de manier waarop zorgaanbieders omgaan met coronamaatregelen en mogelijke besmettingen.