© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 21 juli

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hier de signalen van deze week.

Verpleeg- en Verzorgingshuizen

De zorgaanbieders geven aan dat er geen problemen zijn met de kwaliteit van de zorg. Een mogelijk risico is wel dat er niet genoeg capaciteit is in de zomer. Dit komt ook door het hoge aantal besmettingen onder jongeren.
Een aantal zorgaanbieders heeft te maken met besmettingen onder cliënten, maar de meeste niet. De inspectie ontvangt berichten dat er ook besmettingen onder cliënten die volledig gevaccineerd zijn. Sommige zorgverleners houden na een besmetting voor lange tijd klachten (long covid).
Een aantal zorgaanbieders gaat mondkapjes weer verplichten. Vooral in ruimtes waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
Als er bij een zorgaanbieder veel besmettingen zijn, gaat de inspectie op bezoek.

Thuiszorg

Bij een paar aanbieders zit de thuiszorg helemaal vol, maar bij de meeste niet. Vooral bij de Geriatrische revalidatiezorg is het druk. Dit komt doordat er steeds meer uitgestelde zorg wordt ingehaald, ook wel inhaalzorg genoemd.

Het is belangrijk dat zorgaanbieders afspraken maken met elkaar over de inhaalzorg. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat er geen onderdelen overbelast raken.

Zo hebben ziekenhuizen in de regio Brabant hebben met de thuiszorgaanbieders afgesproken om inhaalzorg niet alleen in juli en augustus te plannen.

Gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg zijn er nog maar weinig besmettingen. Bij besmettingen die er zijn is er geen uitbreiding. Als er een besmetting is, ervaren cliënten en zorgverleners de maatregelen die worden genomen soms als te overdreven.

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) maakt zich zorgen over de werkdruk bij behandelaren.

Huisartsenzorg

 Sommige huisartsenposten en prakijken hebben moeite om de bezetting in de zomerperiode rond te krijgen.  

Testen voor reizigers

De inspectie krijgt verschillende signalen over de aanbieders van testen voor reizen. Deze gaan over de organisatie van de testlocatie, maar ook over de kwaliteit van de testafname. De inspectie neemt contact op met de aanbieders of gaat op inspectiebezoek.