© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 19 mei

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg

We blijven een rustig beeld zien zowel binnen de verpleeghuiszorg als binnen de wijkverpleging. Van enkele grote zorgaanbieders horen we dat ze de cohortafdeling gaan sluiten.

Gehandicaptenzorg

Het algemene beeld is dat het in ook in de gehandicaptenzorg op dit moment rustig is. Er zijn incidenteel nog besmettingen, zoals in moeder/kind-huizen, waar cliënten niet altijd gevaccineerd zijn. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vraagt aandacht voor de cliënten die thuis wonen en/of dagbesteding krijgen, maar nog niet altijd gevaccineerd zijn (ongeveer 40.000). De VGN en een zorgaanbieder zien herbesmettingen, maar die gaan slechts gepaard met milde klachten. 

Een zorgaanbieder meldt dat bij het vaccineren de veegrondes (voor spijtoptanten of cliënten die tijdens de eerdere vaccinatierondes ziek waren) goed lopen. Intramuraal is er een vaccinatiegraad van zo’n 95 procent.

Een zorgaanbieder vertelt dat haar organisatie van plan is om verpleegkundigen uit te lenen aan de GGD om de oplopende levering van vaccins weg te prikken.

Ziekenhuizen

De verwachting is dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de komende weken daalt. Daardoor ontstaat er ruimte om de druk op zorgverleners te verlagen en om meer reguliere zorg te bieden. Hierbij maken ziekenhuizen steeds afwegingen over welke en hoeveel zorg geleverd moet worden en in hoeverre zorgverleners belast kunnen worden. 

Het spreiden van patiënten blijft belangrijk om goede en veilige zorg te kunnen bieden en om de toegankelijkheid van de zorg in alle regio’s op hetzelfde niveau te houden. Dit betekent ook dat regio’s in sommige gevallen de reguliere zorg minder opschalen om ruimte te houden voor het overnemen van coronapatiënten uit andere regio’s. 

De inspectie onderschrijft het belang van voldoende herstelmogelijkheden voor overbelaste zorgverleners enerzijds, en anderzijds het belang van het uitvoeren van een deel van de kritiek-planbare zorg om gezondheidsschade te voorkomen. Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen in regio’s en ziekenhuizen en om landelijke solidariteit. We bespreken de aanhoudende noodzaak om patiënten te spreiden met regio’s en ziekenhuizen.