© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 16 juni

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Verpleeg- en verzorgingshuizen

In een aantal regio’s komt het gesprek over inhaal- en herstelzorg goed op gang. De samenwerkingsverbanden in de regio’s kunnen helpen bij het organiseren van de inhaalzorg.

Een aantal grote zorgaanbieders meldt dat er sprake is van lege bedden in hun verpleeghuizen. Voor corona-units en zorghotels is de tendens dat die (soms op termijn) gaan sluiten en dan dus weer ingezet kunnen worden voor hun oorspronkelijke doel. 

Gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg zijn er nog amper besmettingen onder cliënten en zorgverleners. Soms is er nog wel een besmetting ondanks vaccinatie, maar dan met milde klachten. Met het op gang komen van het vaccineren van thuiswonende cliënten is het mogelijk de dagbesteding verder te openen. Allemaal redenen voor de zorgaanbieders om weer naar de toekomst te kijken en af te schalen (corona-units afbouwen, verder versoepelen, nazorg aan zorgprofessionals).

Justitiële inrichtingen

Het beeld over besmettingen in de justitiële inrichtingen is rustig. Het effect van de vaccinaties is steeds duidelijker zichtbaar.

Bij het vaccineren betekent het advies van de Gezondheidsraad dat justitiabelen vanaf 18 jaar het Janssen-vaccin aangeboden blijven krijgen. Zij worden extra geïnformeerd over het vaccin en de bijwerkingen. Wel kiest de Dienst Justitiële Inrichtingen ervoor om vrouwen jonger dan 40 jaar een mRNA-vaccin aan te bieden, dus Pfizer/BioNTech of Moderna. Tenzij zij zelf graag Janssen willen en ook zij hierover extra zijn geïnformeerd.

Asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft op 1 juni drie geslaagde proeven gehouden: een groot deel van de bewoners van drie asielzoekerscentra (AZC’s) is gevaccineerd met het Janssen-vaccin. Door het advies van de Gezondheidsraad is de vaccinatiestrategie bij het COA nu gewijzigd. Alle bewoners krijgen nu het Pfizer-vaccin. 

Bij vertrek uit een AZC krijgt de (ex-)bewoner het aanbod om een tweede vaccinatie te krijgen op een AZC in de buurt van zijn nieuwe woonplaats. 

Ziekenhuizen

De instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft dalen. Maar de gemiddelde ligduur stijgt wel, zowel op de IC’s als in de klinieken. Daardoor daalt het aantal liggende coronapatiënten minder snel dan eerder gedacht. 

De IGJ blijft ziekenhuizen en regio’s erop wijzen dat (boven)regionale spreiding van patiënten noodzakelijk blijft om in alle regio’s zoveel mogelijk tot vergelijkbare niveaus van toegankelijkheid van de reguliere zorg te komen. 

Ziekenhuizen proberen zicht te krijgen op hoeveel en welke patiënten te maken hebben met uitgestelde zorg. Zij wijzen er op dat de nu bekende landelijke cijfers grotendeels gebaseerd zijn op schattingen. In sommige ziekenhuizen heeft men het idee dat het aantal patiënten in hun verzorgingsgebied lager uit zal vallen in vergelijking met deze landelijke schattingen. Als dat overal het geval is, is het totaal aantal patiënten dus lager en kan de uitgestelde zorg sneller ingehaald zijn. 

Bijna alle ziekenhuizen kunnen de kritiek-planbare zorg weer binnen de gestelde termijn van zes weken leveren. 

Bij haar toezicht op inhaalzorg richt de IGJ zich op goede en veilige zorg voor de patiënten. Daarnaast heeft de IGJ aandacht voor voldoende herstel van zorgverleners en ketenbrede samenwerking.