© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 14 april

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Ouderenzorg en thuiszorg

Thuiszorgorganisaties krijgen meer cliënten uit ziekenhuizen die thuis verder revalideren van COVID-19. Deze cliënten hebben een complexere zorgvraag dan de thuiszorg gewend is. Het gaat om meer signalering en opschaling, psychosociale zorg en verpleegtechnisch complexe handelingen. Daarnaast ziet de thuiszorg cliënten vereenzamen. Dit komt door uitval van dagbesteding (minder dagen en/of uren) en minder bezoek van familie en vrienden.

Personeelstekort

In de ouderenzorg is er gebrek aan personeel, vooral in de regio’s Den Haag en Rotterdam. Bestuurders zeggen dat de rek eruit is. Er is veel uitval van personeel en medewerkers die wel werken worden al lange tijd overbelast. Dit levert fysieke en mentale problemen op.   

Voorbereiding op fase 3

In de plannen voor ‘fase 3’- als de kwaliteit van de zorg noodgedwongen minder is dan onder ‘normale’ omstandigheden - bouwt het merendeel van de zorgaanbieders in de ouderenzorg voort op de ervaringen uit 2020 en haalt samenwerkingsverbanden aan. Vooral kleine zorgaanbieders zijn nog niet allemaal bekend met of aangesloten op de ROAZ-organisatie (het regionaal overleg acute zorg).

Jeugd

Tijdens een bezoek aan een aanbieder die hulp biedt aan jeugdigen en jongvolwassenen met een justitieel verleden wordt duidelijk dat deze jongeren het moeilijk vinden zich aan de coronamaatregelen te houden. Er is veel verveling en emoties zijn heftiger. De jongeren krijgt steeds vaker boetes omdat zij zich niet aan de maatregelen houden. Verder is het voor deze groep  lastig om online onderwijs te volgen en een deel van de dagbesteding is gestopt. Wel is er naar alternatieven gezocht. Daarnaast meldt een cliëntenorganisatie dat bij een coronabesmetting op een groep alle jongeren uit die groep in quarantaine moeten. Die maatregel valt sommigen zwaar.

Ziekenhuizen

De afgelopen dagen is de druk op de IC’s steeds verder opgelopen. Dit leidt tot verschillende knelpunten. Ziekenhuizen moeten de kritiek-planbare zorg versneld afbouwen en soms op de dag zelf het operatieprogramma beperken. Het aantal overplaatsingsverzoeken is aanzienlijk groter dan het aantal aangeboden bedden. Dit kan leiden tot risicovolle situaties, vooral als er structureel gebruik gemaakt moet worden van de noodbedden (BOSS-bedden) in ziekenhuizen.   
De IGJ houdt nauw contact met alle ziekenhuizen en bespreekt de mogelijkheden om de IC-capaciteit verder uit te breiden. Het aantal van 1700 is vrijwel zeker onhaalbaar.

De druk op zorgverleners neemt steeds verder toe. Dit betreft zowel de werkbelasting (meer patiënten die ook zwaarder ziek zijn) maar ook mentale belasting door mediaberichten over mogelijke versoepelingen en het afnemend naleven van maatregelen. Daarnaast hebben de medewerkers zorgen over het niet kunnen opnemen van hun vakantiedagen.