Beeld: ©Jeffrey Groeneweg / Hollandse Hoogte

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 11 augustus

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hier de signalen van deze week.

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen neemt iets toe, zowel onder zorgverleners als onder cliënten. Hoe ziek mensen worden verschilt, maar het aantal overlijdens door corona lijkt vooralsnog beperkt.

Vaccinatiegraad en persoonlijke beschermingsmiddelen

Zorgaanbieders kunnen een redelijke inschatting maken over de vaccinatiebereidheid van medewerkers. Exacte informatie over de vaccinatiegraad onder medewerkers is er niet. Wanneer er een besmetting op een locatie is of als er in een bepaald gebied veel corona-gevallen zijn, gebruiken zorgverleners vrij snel extra persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Een aantal zorgaanbieders gaat het gesprek aan om zorgverleners te stimuleren zich te laten vaccineren.

Zorgaanbieders maken zich zorgen over personeel dat aan het eind van de vakantie terugkeert. Het is nog onbekend hoe zij hier mee moeten omgaan. Een bedrijfsarts is verplicht een risico-inventarisatie te maken en mag medewerkers vragen of ze gevaccineerd zijn. Zo kan een bedrijfsarts een belangrijke rol spelen bij de risico-inschatting en het adviseren van de juiste maatregelen. 

Doorstroming

In meerdere regio’s wordt gekeken naar hoe de doorstroom van coronapatiënten vanuit het ziekenhuis beter kan worden ingericht. Een mooi voorbeeld vanuit een regio in het westen: twee instellingen in de verzorging, verpleging en thuiszorg richten een corona-unit in om patiënten uit het ziekenhuis op te vangen en hiermee de wijkverpleging en de huisartsen te ontlasten.