© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 9 december

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Overbelast zorgpersoneel

De afgelopen weken hoort de IGJ veel over overbelasting van zorgverleners. De vraag is hoelang zij de huidige emotionele en fysieke werkbelasting nog kunnen volhouden. De ziekteverzuimcijfers blijven hoog (soms boven de 10 procent) en de rek is eruit bij personeel dat aan het werk is. Roosters zijn lastig rond te krijgen, er is veel wisselend personeel. Zorgverleners krijgen ook steeds meer te maken met verbale agressie van cliënten en hun familie.

Huisartsenpraktijken hebben het druk met patiënten die corona hebben gehad, maar waarbij de klachten nog lang aanhouden. Dit naast de inhaalslag die de huisartsen moeten maken waar zorg eerder werd uitgesteld.

Daarnaast maken huisartsen zich zorgen over de veiligheid van hun personeel als straks de coronavaccinaties van start gaan. Bij de griepvaccinatie hadden veel huisartsenpraktijken te maken met verbaal agressief gedrag. Dit tumult kwam toen voort uit een tekort aan griepvaccins bij huisartsen.

Jeugd

In sommige jeugdzorgregio’s is de problematiek in lopende trajecten bij jongeren met jeugdbeschermingsmaatregelen verergerd. Daardoor duren deze trajecten langer. Jeugdbeschermers geven verder aan dat ouders hen soms minder makkelijk binnen laten. Dit bemoeilijkt het zicht op het kind en het gezin.

Meldpunt Misbruik Coronamelder

Op 12 oktober is het Meldpunt Misbruik Coronamelder van start gegaan. Dat is ondergebracht bij de IGJ. Sinds de start van het meldpunt zijn er negen vragen binnengekomen. Slechts één keer kwam een melding binnen over mogelijk misbruik van de app CoronaMelder. Die melding is doorgezet naar de Inspectie SZW, omdat het ging om een klacht over een werkgever.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

In ziekenhuizen komt het nog steeds voor dat de afdeling hygiëne/infectiebestrijding ondeugdelijke mondmaskers onderschept. Het blijft van belang om de nieuw geleverde partijen persoonlijke beschermingsmiddelen te controleren.

In de sector verpleging, verzorging en thuiszorg zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit blijkt uit een kleinschalige steekproef onder zo’n 55 zorgaanbieders. 

Bij de leveranciers lijkt er wel een dreigend tekort aan handschoenen te zijn. Dit geluid hoort de inspectie ook in de gehandicaptenzorg.

Zorgaanbieders moeten het beter mogelijk maken om te oefenen in correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. En controleren of de beschermingsmiddelen ook in de praktijk correct worden gebruikt. Ze moeten al hun medewerkers, dus ook huishoudelijk personeel, goed informeren over persoonlijke bescherming. 

Testen en testmateriaal

De IGJ hoort dat het voor huisartsen lastig is om aan testmateriaal te komen. Ook zou de vergoeding voor huisartsen nog niet goed zijn geregeld. Daarnaast blijken sommige huisartsen nog steeds geen (positieve) testuitslagen te krijgen van de GGD’en.

Verplichte mondkapjes

In ziekenhuizen en particuliere klinieken leidt het verplicht dragen van mondkapjes bij sommige patiënten en bezoekers tot onbegrip en weerstand. Zij beroepen zich op uitzonderingen voor de mondkapjesplicht en tonen hierbij ‘bewijzen’ waarvan de herkomst twijfelachtig is. Dat is lastig voor de zorgverleners.

Het Landelijk Meldpunt Zorg van de IGJ kreeg meerdere vragen/signalen over de mondkapjesplicht. Bijvoorbeeld over uitzonderingen op de mondkapjesplicht en de informatievoorziening. Maar ook mensen die het niet eens zijn met de mondkapjesplicht, bellen of mailen naar het meldpunt.