© HH

Zorgsignalen tijdens de coronacrisis - 6 november

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Nog steeds problemen door coronamaatregelen en uitval van personeel

Het uitvallen van personeel in de zorg en de jeugdhulp blijft een probleem. Als medewerkers positief getest zijn, als zij nog wachten op een test of de uitslag, of als zij in quarantaine moeten vanwege gezinsleden die positief getest zijn.
Ook coronamaatregelen zelf - afstand houden en contact beperken - zorgen voor problemen.

  • In de sector verpleging en verzorging moet de zorg soms omlaag naar het minimaal noodzakelijke niveau, bij gebrek aan personeel.
  • In justitiële jeugdinrichtingen zien de bewoners minder vaste gezichten van medewerkers op hun groep. Ook hun dagprogramma wordt minder of anders. Dat heeft invloed op hun pedagogische behandeling.
  • De capaciteit voor opvang van dak- en thuislozen was volgens Veilig Thuis al onvoldoende vóór de coronacrisis. Door coronamaatregelen is dit erger geworden.
  • Bijna de helft van de zorgboeren in de gehandicaptenzorg heeft maken met besmettingen. Bij cliënten, zorgverleners en de zorgboeren zelf. Soms moet de dagbesteding dicht. Dan zijn er alternatieve mogelijkheden voor de cliënten, zoals wandelen. Maar volgens de zorgboeren willen sommige gemeenten zulke alternatieven niet betalen.
  • Op sommige scholen worden de periodieke gezondheidsonderzoeken van scholieren stilgelegd. De scholen willen zo min mogelijk externen binnen hebben, ook de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg niet. Maar de jeugdgezondheidszorg kan niet op stel en sprong andere locaties buiten de scholen regelen. De inspectie heeft dit probleem voorgelegd aan de onderwijskoepels PO- en VO-raad.
  • Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdhulp benadrukken het belang van onderwijs en vrijetijdsbesteding voor jongeren. Scholen moeten dus zo lang mogelijk open blijven, is hun oproep. Om te voorkomen dat mentale problemen ontstaan, en om problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen signaleren.

Communicatie bij het verplaatsen van ziekenhuispatiënten

Als een patiënt uit een ziekenhuis overgeplaatst moet worden naar een ander ziekenhuis (in het oosten of noorden van Nederland, of naar Duitsland), komt dat natuurlijk slecht uit. Voor de patiënt zelf en voor familie en vrienden/kennissen. De ziekenhuizen geven dan uitleg: verplaatsing is van levensbelang voor de patiënt zelf, maar ook voor andere patiënten in het ziekenhuis. En om ruimte te houden voor nieuwe patiënten. De inspectie benadrukt het belang van goede communicatie met de patiënten en hun familie. Zij moeten zo veel mogelijk betrokken worden bij een beslissing tot overplaatsing.