© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis – 29 april

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen iedere week in uw mailbox ontvangt.

In deze editie:

Tekort aan PBM lijkt iets minder groot te worden

Zorgaanbieders in de sector verpleging en verzorging geven aan dat het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) iets minder groot lijkt te worden. Er is nog steeds een tekort, maar dat is niet meer zo groot als de weken hiervoor.
Uit gesprekken met koepelorganisaties half april blijkt daarnaast dat huisartsen, verloskundigen en aanbieders van ambulancezorg geen tekort meer hebben.

Tandartsen en fysiotherapeuten verwachten tekorten bij het opstarten van meer reguliere zorg (zonder spoed).

Bij ggz-instellingen is er echter nog veel schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen, al lijkt de situatie zich ook hier wel te verbeteren. Er worden vooral veel tekorten gemeld aan schorten met lange mouw.

Ook medewerkers die hersteld zijn van corona moeten persoonlijke beschermingsmiddelen dragen

De Inspectie SZW en de IGJ krijgen klachten van zorgmedewerkers die corona hebben doorgemaakt en daarom van hun werkgever geen persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen. In de veronderstelling dat een medewerker immuun zou zijn en dat er bij het tekort aan beschermingsmiddelen voorrang gegeven wordt aan andere zorgmedewerkers. Dit is in strijd met de preventierichtlijnen van het RIVM.

Ook nadat een medewerker corona heeft doorgemaakt, moet een medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen dragen in alle situaties die daarvoor zijn aangewezen. Overigens is ook nog niet bewezen dat eenmaal doorgemaakte corona volledige immuniteit geeft.

Vergroten testcapaciteit en alertheid op onbruikbare testen

De IGJ ziet in toenemende mate dat testen op het coronavirus worden aangeboden aan particulieren. Deze testen worden niet altijd afgenomen in overeenstemming met het landelijke testbeleid dat voor Nederland is vastgesteld. Er worden aan particulieren ook testen aangeboden die immuniteit voor het coronavirus aan moeten tonen. Uit onderzoek is gebleken dat de bruikbaarheid van veel van deze testen onvoldoende vaststaat. Veel testen blijken niet gevoelig genoeg te zijn om immuniteit vast te stellen.

De inspectie moedigt zorgmedewerkers aan gebruik te maken van de testcapaciteit die er inmiddels voor hen is. Zie de IGJ-oproep. De inspectie benadrukt dat de kwaliteit van de testprocedure alleen kan worden gegarandeerd als deze via een arts verloopt.

Daarnaast voert IGJ onderzoeken uit naar niet-toegelaten zelftesten voor thuisgebruik naar aanleiding van aanbiedingen voor testen aan particulieren.

Zorgen over toename huiselijk geweld

Ggz-instellingen zien meer signalen van huiselijk geweld. Ook GZ-instellingen maken zich zorgen over kinderen in problematische gezinssituaties. Het logeren is bijvoorbeeld volledig stopgezet, dagbesteding gesloten of sterk verminderd. Daarnaast zijn er zorgen over nieuwe problematische gezinssituaties die nu helemaal niet in beeld zijn.

Een inventarisatie half april door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) onder de Veilig Thuis organisaties (VT’s) laat echter geen veranderd beeld zien: er is landelijk geen significante stijging in het aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis. Dat betekent natuurlijk niet dat er niet meer huiselijk geweld of kindermishandeling plaats vindt, want niet alles is zichtbaar.

Corona-uitbraak betekent niet meteen dat er slechte zorg wordt geleverd

Een uitbraak van het coronavirus in een verpleeghuis of andere zorginstelling betekent uiteraard niet dat de kwaliteit van de zorg of het niveau van de hygiëne daar niet op orde was of is. Het coronavirus is nu eenmaal zeer besmettelijk en kan zich overal voordoen. Zeker op locaties waar kwetsbare mensen bijeen zijn en zorg krijgen.

Het is ook een misverstand dat de IGJ onmiddellijk ‘onderzoek instelt’ naar corona-uitbraken in instellingen. Als onderzoek nodig is, voert een instelling dat doorgaans zelf uit. De IGJ onderhoudt daar dan contact over met de betrokken instelling.