© HH

Zorgsignalen tijdens de coronacrisis - 28 oktober

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Minder personeel beschikbaar in de hele zorg

In het hele land is minder zorgpersoneel beschikbaar.

  • Verpleeghuizen maken zich met name zorgen in de regio’s Rotterdam, Amsterdam, de Achterhoek en Noord-Brabant. Er is minder personeel dan in de eerste golf. Ook denkt de sector na over de inzet van defensie. Wij horen ook positieve voorbeelden. Zo krijgt een verpleeghuis hulp van horecapersoneel (want tijdelijk zonder werk) bij het verzorgen van eten en drinken.
  • Ook in de gehandicaptenzorg loopt het ziekteverzuim verder op. Het moment komt dichterbij dat zorgaanbieders meer een beroep gaan doen op het netwerk van de cliënt.
  • Voor de forensisch psychiatrische centra’s (FPC’s), beter bekend als tbs-klinieken, is het ook steeds moeilijker om de bezetting van het personeel rond te krijgen. Hetzelfde geldt voor het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring van Dienst Jusititiële Inrichtingen. Dit komt mede door personeel dat niet zelf ziek is maar in quarantaine moet vanwege huisgenoten met symptomen.

Vraag naar geestelijke gezondheidszorg (ggz) groeit

Een groeiende groep cliënten krijgt na herstel van corona psychische problemen, zoals angststoornissen. Om hier wat aan te doen is ggz-zorgaanbieder Rivierduinen (Zuid-Holland) in gesprek met covid-poli’s in ziekenhuizen. Zo kan deze instelling direct hulp bieden bij de aanpak van psychische problematiek om crisissituaties te voorkomen.

Minder dagbesteding gehandicaptenzorg

Zorgaanbieders proberen dagbesteding zoveel mogelijk door te laten gaan door weer dagbesteding op de locatie aan te bieden. Ook verkleinen zij de groepen om zo het aantal contacten tussen verschillende personen te verminderen. Daarnaast kijken zorgaanbieders kritisch naar externe dagbesteding als de mogelijke risico’s te groot zijn. Ondanks deze inspanningen is er minder dagbesteding dan voorheen. Dat komt onder meer door uitval van zorgverleners.

Jeugdhulp gaat door

In de jeugdhulp zijn de gevolgen van corona voor de continuïteit van zorg tot nog toe beperkt. De hulp voor kinderen en jongeren loopt door, voor zowel degenen die in ambulante setting hulp krijgen als de jeugdigen die buitenshuis verblijven.

Forensische zorg en detentiecentra

Vooralsnog zijn alleen de recreatieve verloven van patiënten ingetrokken. Alle andere verloven gaan door, tenzij de patiënt verblijft op een afdeling die in quarantaine is.

Patiënten met ernstige psychiatrische problemen begrijpen de maatregelen niet goed. Zaken als afstand houden en regelmatig handen wassen vragen daardoor extra alertheid en aandacht van het personeel.