© HH

Zorgsignalen tijdens de coronacrisis - 21 oktober

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Meer besmettingen zorgen voor problemen

Net als in de rest van Nederland neemt het aantal besmettingen met het coronavirus ook in de zorg weer toe. Niet alleen onder cliënten/patiënten, maar ook onder personeel. Dat levert de nodige problemen op.

  • Het ziekteverzuim onder medewerkers stijgt, door besmettingen en door quarantainemaatregelen.
  • De werkdruk en de emotionele belasting voor zorgpersoneel is hoog. ‘Schouders eronder’ was het motto tijdens de eerste golf, nu klinkt zuchtend ‘daar gaan we weer’. Veel medewerkers zijn nog of alweer moe.
  • Door het afschalen van de reguliere zorg in de ziekenhuizen neemt de druk op de thuiszorg toe. Patiënten hebben langer en ook meer zorg en verpleging thuis nodig.
  • Maar ook krijgt de inspectie weer signalen dat cliënten hun thuiszorg afzeggen of verminderen uit angst besmet te worden.
  • Door personeelstekort is het soms lastig bedden in instellingen voor verpleging en verzorging vrij te maken voor coronapatiënten waar het thuis niet meer gaat. Of voor herstelde coronapatiënten die het ziekenhuis uit mogen, maar nog niet naar huis kunnen. Tijdens de eerste coronagolf kwamen zulke bedden vrij door het afschalen van de reguliere zorg in de ziekenhuizen, maar nu worden die bedden nog bezet door ‘gewone’ patiënten.
  • In de ambulancezorg gaan medewerkers soms niet in quarantaine als ze bijvoorbeeld terug komen uit een oranje gebied in het buitenland. Als zij geen klachten hebben gaan ze aan het werk, omdat er anders een ernstig personeelstekort zou ontstaan. Dit is een tijdelijke uitzondering op de quarantaineregels die is voorgelegd aan het RIVM. De uitzondering geldt alleen als de continuïteit van de ambulancezorg in het geding is.
  • Bij kleine zorgboeren tikt het uitvallen van één of twee medewerkers zwaar aan. Het rond krijgen van roosters wordt steeds moeilijker. Ook kunnen sommige cliënten niet naar dagbesteding op een zorgboerderij komen. Dat leidt tot vereenzaming en verlies van eigen regie. Verder hebben sommige zorgboeren financiële zorgen; zij ervaren problemen met de Wmo-regeling over de vergoeding van meerkosten.

Mantelzorgers raken uitgeput

Oudere mantelzorgers - bijvoorbeeld met een partner met dementie - hebben het extra zwaar doordat dagactiviteiten nog niet (of nog niet volledig) zijn opgestart. Uit angst voor besmetting hebben de mantelzorgers geen of heel beperkt andere mensen om zich heen. Met het sluiten van de horeca zijn ook zgn. Alzheimercafe’s weer dicht; daardoor missen de mantelzorgers het contact met lotgenoten.

Jeugdzorg

Quarantaine bij klachten die kunnen wijzen op coronabesmetting, is beangstigend voor kinderen als zij daardoor zitten opgesloten in een vreemde omgeving als een jeugdzorginstelling. Als het testen (en het wachten op de uitslag) lang duurt, duurt ook de quarantaine langer. Sommige residentiële jeugdhulpaanbieders plaatsen kinderen in quarantaine als zij te laat zijn teruggekomen of zijn weggelopen. Die maatregelen duren soms 12 of 24 uur, maar soms ook wel twee weken. Sommige kinderen in jeugdinstellingen mogen wel met verlof, maar krijgen te horen dat zij dan niet meer terug hoeven te komen uit angst dat bij besmetting of verkoudheid de hele groep in quarantaine moet.

De inspectie hoort dat medewerkers uit de jeugdgezondheidszorg - die onder andere de gebruikelijke vaccinaties bij kinderen doen - weer worden ingezet bij teststraten en bij bron- en contactonderzoek. Daardoor komen zij niet toe aan hun gewone werk en aan het inhalen van de vaccinaties waar zij tijdens de eerste golf niet aan toekwamen. Deze keuze mag alleen gemaakt worden met toestemming van de inspectie.

Ziekenhuizen Bonaire en Curaçao op orde

Over het San Franciscohospitaal op Bonaire en het Curaçao Medical Center heeft de inspectie een overwegend positief beeld. Zowel over de zorg aan coronapatiënten als over de reguliere zorg. De ziekenhuizen hebben genoeg personeel en materialen om zorg aan coronapatiënten te bieden.