© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 11 november

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Continuïteit van zorg onder druk

  • Een aantal grote zorgaanbieders in de verpleging en verzorging heeft een continuïteitsplan gemaakt, of ze leggen daar de laatste hand aan.
  • Sommige verpleeghuizen die kampen met coronabesmettingen, hebben langere tijd geen ruimte voor patiënten die uit een ziekenhuis ontslagen kunnen worden maar nog niet naar huis kunnen.
  • Binnen de jeugdgezondheidszorg moet er geïmproviseerd worden met de roosters, door veel uitval onder medewerkers. Soms door ziekte, maar ook vallen mensen uit als zij in quarantaine moeten als gezinsleden positief op corona getest zijn.
  • Als er een coronavaccin komt, zullen wellicht ook JGZ-medewerkers nodig zijn bij landelijke vaccinaties. Hun reguliere preventieve en signalerende werk in de jeugdgezondheidszorg komt dan onder druk te staan.

Dilemma’s in verpleeghuizen: maatwerk tegenover groepsbelang

In sommige verpleeghuizen raken speciale cohortafdelingen voor bewoners met coronaklachten vol. Noodgedwongen vindt quarantaine dan op de gewone afdelingen plaats.

Ook is voor sommige bewoners verplaatsing naar een cohortafdeling niet wenselijk. In overleg met een specialist ouderengeneeskunde en met de GGD blijven sommige cliënten dan op hun groep wonen. Familieleden van andere bewoners hebben daar moeite mee. Zij willen dat hun eigen familielid minder risico loopt besmet te raken. Dan wringt het individuele belang met maatwerk voor de één met het groepsbelang van anderen.

Eerste goedgekeurde serologische zelftest (bloedtest) op de markt

Onlangs is de eerste goedgekeurde serologische zelftest voor gebruik thuis op de markt gekomen. Het gaat om een testcassette die in 15 à 30 minuten in een druppeltje bloed kan vaststellen of iemand eerder besmet is geweest met het coronavirus. De bloedtest zegt niets over besmetting op het moment van testafname.

Voordat zulke thuistesten op de markt mogen komen, krijgen ze een extra controle door een ‘aangemelde instantie’ (notified body). Juist om te beoordelen of een test geschikt is voor thuisgebruik, zonder dat er een zorgprofessional aan te pas komt. Zo moet een zelftest een begrijpelijke gebruiksaanwijzing hebben in de Nederlandse taal.
De inspectie verwacht dat er nu snel ook andere serologische zelftestcassettes op de markt komen.

Daarnaast werken fabrikanten ook aan de validatie van antigeen-zelftesten. Die werken met een wattenstaafje in keel of neus, en detecteren viruseiwit als iemand op dat moment besmet is. De inspectie verwacht dat zulke testen mogelijk rond de jaarwisseling legaal op de markt komen.

Toezicht op commerciële testen

Vorige week is de inspectie begonnen met toezichtsbezoeken aan commerciële teststraten. De inspectie kijkt naar de regels die gelden voor alle teststraten. Zo moet er een arts betrokken zijn en de verantwoordelijkheid dragen. Positieve testuitslagen moeten gemeld worden aan de GGD.

Tijdens de bezoeken blijkt dat er soms onvoldoende controle is op de gebruikscondities van de testen. Ze moeten op de juiste temperatuur bewaard en gebruikt worden. Dit is belangrijk nu de buitentemperatuur daalt en veel teststraten juist buiten zijn.