© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 7 oktober

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Besmettingen en testen in de gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg zijn er weinig cliënten besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit contacten van de inspectie met acht GZ-zorgaanbieders (waarvan zeven in de opgeschaalde regio’s). Wel zijn er steeds meer besmettingen bij medewerkers. Dat komt vooral doordat er meer getest wordt, en er dus ook meer besmettingen aan het licht komen.
Bij het testen verloopt de voorrangsregeling voor zorgmedewerkers soms nog niet soepel. Er blijven lange wachttijden bestaan. Sommige zorgorganisaties richten daarom zelf teststraten voor hun personeel in.

Problemen bij zorgboerderijen

Zorgboerderijen (gehandicaptenzorg en jeugdhulp) hebben tijdens de eerste golf alternatieven ontwikkeld voor de zorg en de dagbesteding. Daar hebben ze nu profijt van.

Toch hebben ze het moeilijk, zegt de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). Voor de meerkosten die de zorgboerderijen maken is er een regeling via de Wet langdurige zorg. Maar voor cliënten gefinancierd via de Wet maatschappelijke ondersteuning is het lastiger. Volgens de FLZ krijgen de zorgboerderijen bij veel gemeenten (70%) niet voldoende gehoor op vragen over het vergoeden van extra kosten.

Groepsvaccinaties tegen griep worden lastig

Bij geplande groepsvaccinaties tegen de ‘gewone’ griep lopen zorgaanbieders in de jeugdgezondheidszorg aan tegen de nieuwe maatregelen. Vooral de regel over maximaal 30 personen in één ruimte bij elkaar. Het organiseren van groepsvaccinaties is een logistiek proces waar sommige jeugdgezondheidszorgaanbieders al een jaar van te voren mee starten. Daardoor zien zij op korte termijn geen mogelijkheid om met een alternatief plan te komen.

Knelpunten in de jeugdhulp

Sommige kinderen kunnen door hun beperking of stoornis geen mondkapje dragen. Volgens de richtlijnen van artsenfederatie KNMG moet een onafhankelijk arts daarover een uitspraak doen. In de praktijk werkt dit niet.

Jongeren in een gezinshuis moeten allemaal in quarantaine op het moment dat er een besmetting in het huis is. Dat kan tot (gedrags)problemen in de groep leiden.