© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 29 juli

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen iedere week in uw mailbox ontvangt.

In deze editie:

Tijd nodig om zorg anders te organiseren

Tijdens de eerste golf van de COVID-19 uitbraak is in ziekenhuizen met veel deskundigheid, flexibiliteit en enorme inzet van zorgverleners en anderen gezorgd dat patiënten konden worden opgevangen op verpleegafdelingen en IC’s. Tegelijkertijd is er vanaf het begin van de uitbraak ingezet op het verzamelen en verspreiden van kennis, leren en verbeteren. De zorg voor COVID-19 patiënten is daarom nu anders en beter dan enige maanden geleden. Toch is er nog meer tijd nodig om de zorg in ziekenhuizen structureel anders te organiseren. Dat is nodig om grote aantallen patiënten op te vangen en tegelijkertijd andere noodzakelijke zorg te verlenen. Ook heeft de extra inspanning tijdens de eerste golf het uiterste gevergd van professionals, bestuurders en andere medewerkers in de zorg. Op sommige afdelingen is het ziekteverzuim aanzienlijk hoger. Het is belangrijk dat mensen kunnen herstellen en zich goed kunnen voorbereiden op (de impact van) een mogelijke tweede golf. Anders ontstaan er risico’s voor zorgmedewerkers en voor patiënten.

Tijdens de eerste golf is er brede maatschappelijke steun en waardering uitgesproken voor zorgmedewerkers. IGJ vraagt de samenleving om daad bij het woord te voegen en zorgmedewerkers de tijd te geven om te herstellen van de eerste golf en zich voor te bereiden op de tweede golf. Dat betekent dat iedereen de algemene voorzorgsmaatregelen in acht neemt, zich bij klachten laat testen en thuisblijft.
 

Mooie voorbeelden van het inrichten van eigen testlocatie

Bij een van de justitiële jeugdinrichtingen was sprake van een besmetting van een jeugdige en twee medewerkers. Na overleg met de GGD werd op het terrein van de instelling een testlocatie ingericht door de GGD. Jeugdigen en medewerkers konden hier (preventief) worden getest. Hieruit bleek dat er twee jeugdigen en vijf medewerkers besmet waren met het coronavirus. Eén van de positief geteste jeugdigen vertoonde geen (verkoudheid)klachten.

Meerdere verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties hebben een eigen testlocatie ingericht voor cliënten en zorgmedewerkers. Zij kunnen hier terecht zonder afspraak. De uitslag volgt binnen 12 - 24 uur. De organisaties hebben hierover afspraken gemaakt met laboratoria van verschillende ziekenhuizen. Omdat ongeveer 98% van de testen negatief blijkt te zijn, kunnen zorgmedewerkers weer snel aan het werk. Zeker in de vakantieperiode is dit voor organisaties belangrijk. Ook cliënten met een negatieve uitslag hoeven zo maar maximaal 24 uur geïsoleerd verpleegd te worden.

Nieuwe signalen ontvangen in uw mailbox?

U kunt zich hier abonneren.