© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 26 november

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Jeugdgezondheidszorg doet weer het gewone werk

Medewerkers in de jeugdgezondheidszorg zijn de afgelopen periode veel ingezet bij het testen op het coronavirus en bij het bron- en contactonderzoek. Het vaccineren van kinderen volgens het rijksvaccinatieprogramma kwam daardoor in de knel. Ook kwam de jeugdgezondheidszorg niet toe aan het inhalen van achterstanden die in de eerste coronagolf waren ontstaan. Sinds september doen de JGZ-medewerkers vrijwel overal weer hun gewone werk. Wel kampen zij nog met problemen door de anderhalvemetermaatregel, gesloten locaties na coronabesmettingen en uitval van personeel door ziekte en quarantaine. Terwijl er in de jeugdgezondheidszorg ook voor de coronacrisis al een personeelstekort was.

(Inter)nationale samenwerking brandwondenzorg

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk - één van de drie brandwondencentra in Nederland - heeft te maken gehad met een grote uitbraak van het coronavirus onder IC-medewerkers. Daardoor is er langere tijd een dreigend tekort geweest in de brandwondenzorg. Door nauwe samenwerking tussen de brandwondencentra in binnen- en buitenland heeft dat niet tot incidenten in de patiëntenzorg geleid. Inmiddels is er weer meer capaciteit beschikbaar.

Zorg in asielzoekerscentra onder druk

De zorgverlening in de asielzoekerscentra (azc’s) staat meer onder druk dan tijdens de eerste coronagolf. Dit komt door een toename van besmettingen. De woonomstandigheden op sommige azc’s maken het lastig om afstand te houden en om bewoners te isoleren. 

Bij de azc’s is sprake van een volle bezetting. Dit komt doordat de instroom van bewoners weer op gang is gekomen, terwijl de uitstroom niet hoog is.

Het testen van azc-bewoners via de GGD gaat inmiddels sneller dan eerder.