© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 23 december

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Toename besmettingen

In de provincie Groningen zijn veel corona uitbraken in verpleeghuizen. Daarom worden alleen nog cliënten met corona opgenomen. Voor nieuwe cliënten zonder corona zijn vrijwel geen plekken beschikbaar. In de gehandicaptensector is een grote toename van besmettingen onder cliënten en zorgpersoneel. 

Continuïteit van zorg

In de verpleging en verzorging leidt het uitplaatsen of isoleren van cliënten met corona nog steeds tot dilemma’s. De impact voor cliënten is groot en de uitvoerbaarheid moeilijk.

In residentiële jeugdhulpinstellingen is het onrustig door verveling. Mogelijkheden om deze jeugdigen toch op te vangen worden onderzocht. Laagdrempelige jeugdhulp zoals een luisterlijn of online chat moet meer bekendheid krijgen zodat deze vaker gebruikt wordt.

Door het sluiten van de praktijken van chiropractors en osteopaten missen cliënten een onderdeel van de geboden zorg, dit leidt tot achterstand of schade in de reguliere zorg. 

Impact van aanscherping van de maatregelen

Jeugdhulpaanbieders en wijkteams hebben zorgen over kinderen in kwetsbare gezinnen. Ze zien meer kinderen met mentale problemen en stress in de thuissituatie. Dit leidt tot extra druk op de jeugdhulp en jeugd GGZ. Door de scholensluiting worden kwetsbare kinderen minder gezien en gaat hulp die kinderen op school krijgen niet door. 

Vaccineren

Een aantal GGZ-zorgaanbieders vinden dat bepaalde GGZ-patiënten en de medewerkers die met hen werken met voorrang gevaccineerd moeten worden. Medewerkers die niet willen vaccineren stellen werkgevers in de verpleging en verzorging voor dilemma’s. Zorgaanbieders organiseren bijeenkomsten waarin medewerkers hun overwegingen met elkaar kunnen delen. 

Gesproken met patiënten- en cliëntenorganisaties

Een aantal verpleeghuizen plaatst cliënten 10 dagen in quarantaine op eigen kamer na familiebezoek. Mantelzorgers zijn bang om ziek te worden en kiezen daarom vaak voor zelfisolatie. Op de lange duur is dat zwaar. De zorg is dat mantelzorgers overbelast worden. Mantelzorgers die voor hun kind zorgen en vele mantelzorgers onder migrantengroepen zijn niet in beeld. Mantelzorgers kunnen gratis persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen, dit is ondanks de informatie via onder meer rijksoverheid.nl en koepelorganisaties bij veel huisartsen en apothekers niet bekend.

Uitleg aan de patiënt en perspectief voor het vervolg worden vaak nog gemist wanneer een ‘reguliere’ behandeling of ingreep wordt afgezegd. Het verschilt per regio of alternatieven voor zorg worden bedacht. Huishoudelijke hulpen worden bijvoorbeeld bijgeschoold om met cliënten te kunnen wandelen, dit gebeurt niet overal.