© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis – 9 juli

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen iedere week in uw mailbox ontvangt.

‘Anderhalve-meter-maatregel’ in ziekenhuizen lastig toe te passen

Ziekenhuizen hebben moeite om de ‘anderhalve-meter-maatregel’ toe te passen binnen het ziekenhuis en in de zorg. Enerzijds wil men de maatregel zo goed mogelijk opvolgen. Anderzijds heeft het een grote impact op de zorgverlening en de capaciteit om goede, patiëntvriendelijke zorg te bieden.

In sommige ziekenhuizen wordt nagedacht over het deels loslaten van de afstandsmaatregel en het treffen van alternatieve maatregelen. Bijvoorbeeld het verschaffen van niet medische mondkapjes aan patiënten in wachtkamer(s). Door de 1,5 meter in wachtkamer(s) kan een beperkt aantal patiënten wachten. Dat beperkt afdelingen omdat er én minder mensen in wachtkamer kunnen zitten én ook nog iets van reservertijd moeten inbouwen zodat er niet teveel patiënten in de wachtkamer zitten.

De IGJ vindt het nodig en goed dat ziekenhuizen nadenken over de balans tussen het beheersen van de verspreidingsrisico’s, kwaliteit van zorg en toegankelijkheid van zorg. Wel zouden ziekenhuizen in overleg met veldpartijen en het RIVM moeten komen tot landelijke afspraken die  helderheid geven over alternatieve passende maatregelen in plaats van de ‘anderhalve-meter-maatregel’.