© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis – 6 mei

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact heeft de inspectie een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. De inspectie deelt deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Daarnaast publiceert zij deze signalen.

IGJ onderzoekt sneltesten corona

Er zijn deze week nieuwsberichten verschenen over een fabrikant van sneltesten voor Corona. Dit is een buitenlandse test die onder eigen naam op de Nederlandse markt wordt gebracht. Een constructie die vaker wordt gebruikt en is toegestaan. De inspectie pleit voor voldoende betrouwbare testcapaciteit in Nederland en moedigt mensen die daarvoor in aanmerking komen gebruik te maken van de reguliere testmogelijkheden. Die lopen via artsen (huisarts, bedrijfsarts, instellingsarts) en GGD’en.

De bruikbaarheid en veiligheid van coronatesten moeten dan wel verzekerd zijn. De inspectie houdt toezicht op coronatesten en grijpt in als die illegaal worden verkocht. De IGJ doet onderzoek naar de sneltesten.

Cosmetisch artsen moeten voorwaarden bij hervatten reguliere zorg naleven

Artsen die cosmetische zorg verlenen mogen hun reguliere behandelingen alleen onder voorwaarden hervatten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt signalen dat sommige cosmetisch artsen ál hun behandelingen al (willen) hervatten, ook zonder dat daarvoor een onmiddellijke medische noodzaak bestaat. De inspectie wijst de cosmetisch artsen nadrukkelijk op de overheidsinformatie en richtlijnen van het RIVM daarover.

Tekorten aan schorten met lange mouwen

Er is een groot tekort aan schorten met lange mouwen. Verschillende aanbieders in de sector verpleging & verzorging geven aan dat zij schorten hebben besteld, maar nog niet hebben ontvangen. Ook de GHOR Haaglanden geeft aan dat er geen schorten beschikbaar zijn. Deze schorten worden gebruikt bij de verpleging van cliënten en patiënten met het COVID 19 virus. Bijvoorbeeld bij de thuiszorg en verpleeghuiszorg. Er wordt nu onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven voor deze schorten.

Nog weinig ggz doorverwijzingen vanuit de huisarts

De meeste aanbieders van geestelijke gezondheidszorg geven aan nog steeds weinig doorverwijzingen vanuit huisartsen te krijgen. Dat baart zorgen omdat de verwachting is dat veel kwetsbare cliënten onder grote druk staan door de maatregelen. Financiële onzekerheid en eenzaamheid kunnen leiden tot stress en depressies. Sommige ggz aanbieders hebben nu al overleg met huisartsen om nieuwe aanmeldingen soepel te laten verlopen. Dat gebeurt om een eventuele grote toeloop van aanmeldingen te voorkomen.

Steeds meer kwetsbare kinderen naar school

Wijkteams geven aan dat de laatste weken steeds meer kwetsbare kinderen naar school zijn gegaan. De afstemming en samenwerking tussen de wijkteams en de basisscholen over deze groep kinderen verloopt goed. Deze kinderen zijn op scholen in zicht. Wijkteams verwachten bij de opening van basisscholen meer gevraagd te worden voor zorg overleggen. Dan zullen scholen signaleren als het de afgelopen weken niet goed is gegaan in gezinnen.

Dagbesteding start langzaam weer op

Steeds meer zorgaanbieders starten voorzichtig weer op met dagbesteding. Dit gebeurt zeker nog niet overal. Veel gezinnen geven aan dat zij voor kinderen die extra zorg nodig hebben nog steeds de dagbesteding zelf moeten vormgeven. Ook bij de ggz en gehandicaptenzorg wordt door maatwerk geprobeerd om de dagbesteding weer op te starten. Dat kost tijd maar biedt noodzakelijke structuur en begeleiding voor patiënten en cliënten. IGJ communiceert over goede voorbeelden om daarmee andere aanbieders aan te sporen om ook stappen te zetten.