© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis – 26 juni

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen iedere week in uw mailbox ontvangt.

In deze editie:

Mogelijk minder hoornvliestransplantaties

Door de Covid-19 pandemie hebben de hoornvliestransplantaties enkele weken helemaal stilgelegen. Sinds begin mei vinden er weer transplantaties plaats bij semi-urgente patiënten. Deze patiënten zouden behandeld zijn in de periode dat er geen transplantaties werden uitgevoerd. De Nederlandse Transplantatie Stichting heeft deze semi-urgente patiënten als eerste een hoornvlies aangeboden. In de praktijk bleek dat niet alle patiënten ook daadwerkelijk direct werden geopereerd, om uiteenlopende redenen.

 Sinds de herstart van uitname van oogweefsel 6 weken geleden, is het aanbod van donoren nog niet op het niveau van voor de Covid-19 pandemie. Het aantal hoornvliesdonoren in mei 2020 was 70% van dezelfde periode vorig jaar. Gemiddeld voldoet het aanbod aan de vraag. Maar omdat het donoraanbod en aantal geplande OK allebei fluctueren, kan het voorkomen dat een geplande operatie moet worden afgezegd.

 Om voorbereid te zijn op een eventuele tweede golf van COVID-19 onderzoekt NTS de gang van zaken en eventuele knelpunten rond het aanbieden van hoornvliezen en het inplannen van transplantaties voor patiënten uit de semi-urgente groep.

Dagbesteding grotendeels weer opgestart, zorgaanbieders leveren maatwerk

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg werken hard aan het opstarten van de dagbesteding, ook voor externe cliënten. Zorgaanbieders proberen zoveel als mogelijk kruisbesmetting te voorkomen. Dit betekent dat woongroepen apart dagbesteding krijgen en dat er geen vermenging is met externe cliënten. Deze aanpassingen brengen wel extra kosten met zich mee voor ruimten en zorgverleners. Daarnaast geven zorgaanbieders voor bepaalde cliënten (mensen met een ernstig meervoudige beperking of oudere cliënten) meer dagbesteding thuis. De inspectie hoort van zorgaanbieders dat terug naar 100 procent dagbesteding voorlopig niet lukt.

Nieuwe signalen ontvangen in uw mailbox?

U kunt zich hier abonneren.