© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis – 20 mei

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact heeft de inspectie een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. De inspectie deelt deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Daarnaast publiceert zij deze signalen.

Personele druk bij jeugdhulpaanbieders

Het personeel van jeugdhulpaanbieders ervaart veel druk. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Bijvoorbeeld het geven van onderwijs in gezinshuizen, extra werkdruk door minder zicht op gezinnen en intensievere afstemming met ouders. Ook ontstaat er grote druk door veranderingen als de planning van vervoer, planning van scholen en de combinatie met thuiswerken. Voor jeugdigen is het schoolvervoer voor bijzonder onderwijs op 14 mei weer begonnen. Bij sommige zorgaanbieders bestaat onduidelijkheid over vervoer van kinderen en wat er van hen wordt verwacht.

Bestuurders particuliere klinieken nemen hun verantwoordelijkheid

In april heeft de IGJ een grote uitvraag gedaan met betrekking tot de COVID-19-crisis onder particuliere klinieken. Hieruit bleek dat 68% van de 318 respondenten nog zorg leverde en 72% een bijdrage had geleverd aan de crisisbestrijding. Bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van hun personeel, medische apparatuur en medicatie.

Het merendeel van de particuliere klinieken die nog zorg leverden gaf aan dat zij uitsluitend urgente en noodzakelijke zorg leverden. Een aantal (39) particuliere klinieken leverde niet uitsluitend urgente en noodzakelijke zorg. Het ging hierbij hoofdzakelijk om oogheelkundige zorg, revalidatie en dermatologische zorg.

In regionaal verband kunnen particuliere klinieken mogelijk een rol spelen bij het zodanig organiseren van het zorgaanbod dat noodzakelijke medisch specialistische zorg zoveel mogelijk geleverd kan worden.   

Vanuit de crisis, naar het nieuwe normaal

Steeds meer zorgorganisaties en sectoren verleggen hun aandacht van de crisissituatie naar het opstarten van reguliere zorg. De focus ligt daarbij op het vormgeven van de zorg binnen een 1,5-meter samenleving, na een verdere versoepeling van de maatregelen.

Zo ziet de inspectie dat Dienst Justitiële Inrichtingen werkt aan nieuwe richtlijnen en protocollen. Er is een voorzichtige toename te zien in de opname van cliënten in verpleeghuizen, en de IGJ ziet dat thuiszorgaanbieders de zorg voorzichtig opschalen naar het normale niveau. Jeugdzorgaanbieders verwachten na 1 juni een mogelijke toestroom van cliënten.

Verruiming bezoekregelingen wordt voorbereid

Verpleeghuizen bereiden zich voor op het verruimen van de bezoekregeling. Er zijn zorgen over het vormgeven van de verruiming en de praktische uitvoerbaarheid daarvan. Daarnaast worstelen meerdere verpleeghuizen met vragen over het toelaten van kappers, fysiotherapeuten en pedicures. Tot nu toe worden deze mensen alleen toegelaten in het verpleeghuis op medische gronden.

Aantal meldingen over beschermingsmiddelen blijft gelijk

De IGJ ontving tussen 9 en 15 mei in totaal 15 Covid-19 gerelateerde meldingen, dat zijn er net zoveel als de afgelopen twee weken. Van die 15 Covid-19 gerelateerde meldingen bij de IGJ gingen 3 meldingen over (een gebrek aan) PBM en 5 meldingen over coronatesten en het testbeleid. Er waren geen meldingen waarin er sprake was van een reëel tekort aan PBM of waarin de RIVM-richtlijn rond testbeleid niet werd gevolgd. Ook uit de contacten die de IGJ heeft met zorgaanbieders, blijken niet veel problemen meer met de beschikbaarheid van PBM of met het testen van zorgverleners.

Abonneren op deze nieuwsbrief

Wekelijks publiceren we deze signalen in de vorm van een nieuwsbrief, die via e-mail te volgen is. Abonneren kan hier.