© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis – 2 juli

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen iedere week in uw mailbox ontvangt.

In deze editie:

Nog geen akkoord over financiële afwikkeling ziekenhuizen

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben nog geen akkoord over de financiële kant van de COVID19-uitbraak tot nu toe (meer kosten, minder omzet reguliere zorg). Bestuurders geven aan dat dit zorgt voor onzekerheid en dat dit het vertrouwen in de werking van het stelsel ondermijnt. Ook kosten de gesprekken over geld veel tijd en energie. Dit kan ten koste gaan van de aandacht voor opschalen van de gewone zorg, voorbereiden op een mogelijke tweede golf en zorg voor personeel.

Weefseldonatie hervat

Sinds 15 juni accepteert de weefselbank weer weefseldonaties van levende donoren (heupkop, ribkraakbeen). De weefselbank was half maart gestopt met het innemen van deze donorweefsels. Dit om medewerkers in de weefselketen niet onnodig bloot te stellen aan het infectierisico. Denk hierbij aan OK-afdelingen in ziekenhuizen en bij het transport.

Daarnaast was onduidelijk wat het risico was op overdracht van COVID-19 via weefseltransplantatie. De donorselectiecriteria en medische vragenlijst zijn aangepast op basis van de adviezen van de ECDC. Zo is het risico op recente of actieve coronabesmettingen bij deze donoren zo klein mogelijk.

Medewerkers jeugdgezondheidszorg worden ingezet bij de GGD

IGJ heeft enkele aanbieders van jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebeld. De Jeugdgezondheidszorg zet zich in voor een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 19 jaar. Meerdere aanbieders benadrukken dat JGZ-medewerkers op dit moment worden ingezet voor werkzaamheden voor de GGD. Daardoor kunnen ze niet alle werkzaamheden uitvoeren van het preventieve (medische) onderzoek. JGZ-aanbieders zien dit als een maatschappelijk risico. Het risico bestaat dat medewerkers minder signaleren en minder tijd hebben voor het begeleiden van risicogezinnen.

Op dit moment zijn veel van afspraken van het consultatiebureau telefonisch. Zorg zoals de hielprik en de gehoorscreening gaat door tijdens de hele coronaperiode. JGZ-aanbieders hebben zorgen over de financiering van de zorg door gemeenten. Dat geldt ook voor veel andere aanbieders. Enkele aanbieders geven aan dat de samenwerking met de kinderopvang, scholen en andere ketenpartners versterkt is deze periode.

Geriatrische revalidatie zorg overweegt bezoekuren

De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) heeft tijdens de coronacrisis te maken gehad met leegstand. Oorzaken zijn:

  • Het stilvallen van de (geplande) operaties in het ziekenhuis.
  • Bezoekregeling verpleeghuis. Cliënten en familie wilden niet naar het verpleeghuis voor revalidatie omdat bezoek niet mogelijk was. Veel cliënten uit het ziekenhuis kozen daarom voor revalidatie thuis.
  • Quarantaine verpleeghuis. Cliënten uit het ziekenhuis moesten verplicht in quarantaine bij opname op de GRZ-afdeling. Ook dit wilden cliënten en/of hun familie niet. Daarom kozen ze na ziekenhuisopname voor de thuissituatie.

Naast negatieve gevolgen voor cliënten zoals individuele revalidatiezorg in plaats van op de groep en eenzaamheid, zijn er ook positieve gevolgen:

  • Cliënten zijn door het wegvallen van bezoek meer gefocust op hun revalidatieproces. Hierdoor duurt de opname vaak korter. Vaak is bezoek namelijk een reden om niet deel te nemen aan een revalidatie-activiteit of therapie.
  • Cliënten hebben door beeldbellen leren omgaan met tablets.

De zorgaanbieders geven allemaal aan dat ze dit jaar financiële problemen verwachten.