Rochayda Care in Den Haag moet de zorg staken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Rochayda Care verzwaard. De Haagse thuiszorgaanbieder voldoet opnieuw niet aan de onderdelen van de eerdere aanwijzing. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten. Rochayda Care mocht al geen nieuwe cliënten meer aannemen. Nu moet de thuiszorgaanbieder de zorg volledig staken.

Dit is er aan de hand

Op 3 oktober bezocht de inspectie Rochayda Care. Dit bezoek is een vervolg op de aanwijzing met cliëntenstop die de inspectie afgelopen juli gaf. De inspectie stelt vast dat Rochayda Care niet voldoet aan de onderdelen van die aanwijzing.

Rochayda Care heeft onder meer de zorgbehoeften van hun cliënten nog steeds niet goed in beeld. De inspectie ziet dat Rochayda Care een wijkverpleegkundige inschakelde. Maar de wijkverpleging indiceert niet volgens de beroepsnormen. De gezondheidstoestand van cliënten wordt niet goed gemonitord en risico’s worden niet gesignaleerd. Ook zijn de zorgplannen en cliëntdossiers niet compleet. Doelen en afspraken ontbreken en sluiten niet aan op de zorgbehoefte van de cliënt. 

De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het Rochayda Care op korte termijn lukt om goede zorg te leveren.

Aanwijzing stop Rochayda Care
Beeld: ©IGJ

Hoe nu verder?

Rochayda Care moet uiterlijk 10 december alle cliënten zorgvuldig hebben overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Om een einde te maken aan de risico’s voor de veiligheid van cliënten is deze ingrijpende maatregel nodig. Dit geldt voor cliënten die zorg ontvangen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz). Rochayda Care mag pas weer cliënten aannemen als de thuiszorgaanbieder voldoet aan de normen uit de aanwijzing.

Documenten

Rochayda Care De Lier verzwaarde aanwijzing november 2022

Rochayda Care