Einde aanwijzing voor Beste Zorg Thuis in Beesd, want de zorg is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beëindigt de aanwijzing voor Beste Zorg Thuis V.O.F (Beste Zorg Thuis) in Beesd. De thuiszorgaanbieder, die eerder gevestigd was in De Meern, verleent geen zorg meer. Daarmee is de aanwijzing tot een einde gekomen.

Dit is er aan de hand

Op 13 mei gaf de inspectie Beste Zorg Thuis een aanwijzing. De thuiszorgaanbieder moest binnen twee maanden voldoen aan de aanwijzing. Daarin stond onder meer dat alle zorgplannen actueel moeten zijn, risicovolle handelingen alleen gedaan mogen worden door zorgverleners die daarvoor bevoegd en bekwaam zijn en incidenten moeten worden gemeld en onderzocht. Ook stond in de aanwijzing dat Beste Zorg Thuis geen nieuwe cliënten mag aannemen tot de inspectie vaststelt dat de thuiszorgaanbieder voldoet aan de onderdelen van de aanwijzing.

Einde aanwijzing Beste Zorg Thuis
Beeld: ©IGJ

Tijdens een inspectiebezoek op 14 juli stelde de inspectie vast dat Beste Zorg Thuis niet aan de onderdelen van de aanwijzing voldeed. Vervolgens liet Beste Zorg Thuis weten dat zij stopt met zorg verlenen. Door het beëindigen van de zorg, is het toezicht op Beste Zorg Thuis niet meer aan de orde.

Hoe nu verder

De inspectie stelt vast dat Beste Zorg Thuis sinds 9 september geen zorg meer verleent als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hiermee is de aanwijzing tot een einde gekomen.  De inspectie kan de zorg voor de voormalige cliënten van Beste Zorg Thuis blijven volgen in het toezicht.

Documenten

Beste Zorg Thuis V.O.F. Beesd