Aanwijzing met cliëntenstop voor EerstZorg in Weesp

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft EerstZorg in Weesp een aanwijzing. EerstZorg (RNK Global Investments) biedt persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Dit doet EerstZorg in de regio’s De Ronde Venen en Stichtse Vecht. De geboden zorg vertoont grote tekortkomingen. EerstZorg moet binnen drie maanden aan de aanwijzing voldoen. Tot die tijd mag de thuiszorgaanbieder geen nieuwe cliënten aannemen.

Dit is er aan de hand

Op 8 september bezocht de inspectie EerstZorg. Dit na een eerder bezoek in 2021. De inspectie stelt vast dat EerstZorg opnieuw niet voldoet aan de normen voor goede zorg en grote tekortkomingen vertoont. 

Rode meter

Zo komt EerstZorg onder meer afgesproken zorgmomenten bij cliënten niet altijd na. De cliënten worden hier niet van op de hoogte gesteld. Dit heeft als gevolg dat cliënten niet altijd de zorg krijgen die zij nodig hebben, zoals bijvoorbeeld medicatiezorg.

Ook kunnen cliënten niet altijd in hun dossier kijken. Verder stemmen de zorgverleners de zorgverlening niet met elkaar af en zijn zij niet op de hoogte van beleid en protocollen. 

Hoe nu verder

Door de ernst van de situatie heeft de inspectie EerstZorg een aanwijzing gegeven. Omdat de huidige cliënten niet kunnen rekenen op de noodzakelijke zorgmomenten, moet EerstZorg eerst voldoen aan de aanwijzing voordat de thuiszorgaanbieder nieuwe cliënten mag aannemen. Dit moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 februari 2023. 

Documenten

EerstZorg, Weesp